Twee nieuwe gezichten bij Stichting Welzijn Staphorst

Foto: Eelco Kuiken

Sija Bal (65) zette Stichting Welzijn Ouderen, nu Welzijn Staphorst, met al haar tachtig vrijwilligers op de kaart als welzijnsorganisatie in de gemeenschap. Op 3 november gaat ze na 13,5 jaar met pensioen. Ze wordt opgevolgd door Hellen Strik (50) en Margje Ponstein (29).

Toen ze kwam, bestond Stichting Welzijn Ouderen al, maar ambtenaren op het gemeentehuis runden de organisatie. Na de komst van Sija Bal als eerste ouderenwerkster in de gemeente, werd SWO losgeweekt van de gemeente om als zelfstandige stichting voor het welzijn van ouderen door te gaan. Bal, met al haar vrijwilligers, zette een vrijwilligerssteunpunt op, er kwamen eetprojecten voor senioren in Staphorst, IJhorst en Rouveen met een soos, Tafeltje Dekje, koffieochtenden, foto- en computercursussen en tal van andere activiteiten voor senioren, ‘zeg alsjeblieft geen ouderen.’ Het doel van dit alles: zorgen dat senioren verbinding krijgen met elkaar. Dat uit het contact dat wij faciliteren nieuwe contacten ontstaan’, dat is het doel’, zegt Bal. ‘Ontmoeting, omzien naar elkaar, zodat mensen mee kunnen blijven doen, dat is waar we voor staan. In deze maatschappij van individualisering is het goed dat wij er zijn voor mensen die het even niet kunnen bijbenen.’

De opvolgsters van Sija Bal zijn twee bekenden. Margje Ponstein-Krale, geboren en getogen in Staphorst, was eerder betrokken bij Jong Actief Staphorst (JAS), Hellen Strik uit Zwolle was en is cultuurcoach. Samen nemen ze het stokje van Sija over. ‘Iemand vanuit de gemeenschap en iemand van buiten. Een goede combinatie.’ Ze hebben allebei 25 uur. Eultie Mulder die ondersteunende werkzaamheden verricht, blijft ook.

De dames hebben een aardig takenpakket op hun bordje liggen. Immers ze zijn er voor iedereen vanaf 24 jaar. ‘In een tijd dat iedereen het zelf moet doen, staat welzijn achteraan in de rij als het gaat om subsidies. Gek als je bedenkt dat een onsje welzijn een kilo zorg scheelt’, zegt Hellen Strik. Margje Ponstein: ‘Ons doel is bruggen te slaan tussen de verschillende eilandjes in de gemeente.’

Stichting Welzijn Ouderen werd met ingang van dit jaar Stichting Welzijn Staphorst (SWS). Het taakveld bestaat uit het vergroten van de leefbaarheid, gebiedsgericht werken als het gaat om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in wijken of buurten, het ondersteunen van allerlei verenigingen, het bestrijden van eenzaamheid, de Participatiewet en het vrijwilligerswerk. Het doel is elkaar versterken en vooral ook zaken coördineren. SWS is er voor iedereen boven de 24 jaar.

Abstract? Toch niet. Momenteel is SWS bezig met een groot Seniorenbezoekersproject. Achttien opgeleide vrijwilligers bezoeken nu 500 senioren die tussen de 70 en 75 jaar oud zijn. SWS en de kerken bundelen de krachten. Wat leeft er? Waar is behoefte aan voor nu en straks? Wat kan beter? Zijn er problemen en hoe lossen we dat op? Ook is SWS betrokken bij het opzetten van een zorgnetwerk in IJhorst. Wie kan senioren helpen voor kleine en soms grote dingen?. Ook zorgt SWS voor vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren. En zo gaat de lange lijst maar door. Kern: verbindingen maken met elkaar, zorgen voor een gevoel van welbevinden.

Lees ook: