Conceptverkeersbesluiten deel Gemeenteweg en Industrieweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst is voornemens om 5 verkeersbesluiten te nemen voor een deel van de Gemeenteweg en Industrieweg.

– Het instellen van een snelheidslimiet van 30 km/uur voor de Industrieweg vanaf de Gemeenteweg over een lengte van ca. 500 meter (overgang asfalt/klinkers). De 30 km/uur zone wordt aangegeven door de verkeersborden A0130zb en A0230ze.

– Het instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Gemeenteweg tussen de Ebbinge Wubbenlaan en de Westerparallelweg. Het parkeerverbod wordt aangegeven door het verkeersbord E01.

– Het stopverbod op de kruising Industrieweg – Gemeenteweg op te heffen en te wijzigingen in een voorrangskruising. Hiertoe zal de doorgetrokken streep en het verkeersbord B07 worden verwijderd en haaientanden en verkeersborden
B04, B05 en B06 worden geplaatst.

– Het opheffen van de status voorrangsweg voor het gedeelte van de Gemeenteweg van de rotonde tot de kruising met de Westerparallelweg door het verwijderen van de verkeersborden B01en B02.

– De voorrang te regelen op de kruising Gemeenteweg – Meestersweg door plaatsing van de verkeersborden B04, B05 en B06. In 2008 is al een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een maximum snelheidslimiet van 30 km/uur voor de Gemeenteweg gedeelte Boslaan – Parallelweg.

De betreffende concept verkeersbesluiten liggen, voor een periode van 4 weken, ter inzage bij de publieksbalie fysieke leefomgeving. Van 28 april tot en met 26 mei 2015 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen een of meerdere ontwerp verkeersbesluiten bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Speulman van de afdeling Ontwikkeling & Beheer, telefoonnummer (0522) 46 75 34.

Dossier: