College brengt verkennend bezoek aan Museum Staphorst

Foto: Museum Staphorst

Afgelopen dinsdag bracht het College van B&W in het kader van de bedrijfsverkenningen een werkbezoek aan Museum Staphorst.

Hoewel de wethouders natuurlijk al bekend waren met het Museum, bleek ook de nieuwe burgemeester het Museum al ‘incognito’ bezocht te hebben.

Stand na drie jaar
Dit werkbezoek gaf het Museum de gelegenheid om het College op de hoogte te stellen en de stand van zaken rondom de ontwikkeling en bedrijvigheid van het museum die ze, nu bijna drie jaar na de verzelfstandiging, had doorlopen. Zo was na de overdracht van de gemeente naar een zelfstandige stichting, het verkrijgen van een officiële erkenning als Museum één van de doelen. Dat is inmiddels gelukt, ook al is nog niet aan alle voorwaarden voldaan.

Nationaal erfgoed
Het vastleggen van de volledige collectie en het fotograferen van de complete collectie vraagt, als voorbeeld, veel tijd. Maar blijkbaar was het enthousiasme waarmee de zaken opgepakt was een voldoende waarborg om de erkenning vast toe te kennen. Het Stipwerk is op een andere manier onder de aandacht gebracht en heeft inmiddels een plaats op de Nationale Erfgoedlijst gekregen. Daarmee wordt de waarde van deze techniek beschermd en een erkenning voor de bijzondere folklore.

Ombouw pand Buiter
Met een bezoek aan pand Buiter werd het verhaal van de ambitie waar het Museum voor wil staan inzichtelijk. Het verwaarloosde pand Buiter krijgt een nieuwe bestemming en wordt als nieuwe entree en ontvangstruimte omgebouwd. Met veel enthousiasme hebben de vrijwilligers van de bouwgroep hier veel uren in gestoken. Net zoals alle andere activiteiten bij het Museum door een groot aantal vrijwilligers wordt uitgevoerd. Hun rol en de wijze waarop ze deze invullen geeft de bezoeker het goede gevoel van gastvrijheid.

Cultureel hart
Met deze voorbeelden schetste Jouk Huisman als interim voorzitter de ambitie die het Museum wil uitstralen – Het culturele hart van Staphorst. Een Staphorst waar we met z’n allen trots op mogen zijn, met zijn klederdracht, stipwerk, tradities en gewoonten. De specifieke boerderijen en het unieke wisselende slagen landschap. De gastvrijheid en de verhalen. Om daarmee Staphorst neer te zetten in al zijn facetten. De traditie maar ook de ambitie van de gemeenschap die vooral in het bedrijfsleven te herkennen is. Deze waarde van de cultuur is de moeite waard om warm te houden.

Lees ook: