Gemeente geeft geen mantelzorgcompliment als de SVB

Foto: Pixabay

De gemeente Staphorst werkt momenteel aan mantelzorgbeleid. In afwachting van het nieuwe beleid is besloten om dit jaar geen financiële tegemoetkoming aan mantelzorgers te geven.

In het verleden keerde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) financiële tegemoetkomingen uit, het mantelzorgcompliment genoemd. Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment vanuit de rijksoverheid afgeschaft. Nu is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorger.

Het mantelzorgcompliment was maximaal € 200,-.

De gemeenten hebben begin 2015 extra taken gekregen op het gebied van mantelzorgondersteuning. De gemeente Staphorst vindt het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat mantelzorgers vinden van de huidige ondersteuning en waaraan ze behoefte hebben.

De Wmo-raad heeft 23 juni huis-aan-huis een enquête verspreid over mantelzorg. Ook hebben ze op 31 augustus een informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd. De uitkomsten hiervan worden bij het opstellen van de beleidsnota mantelzorg meegenomen.

De verwachting is dat de gemeenteraad begin volgend jaar de beleidsnota vast kan stellen. Dan wordt duidelijk welke vormen van waardering en ondersteuning de gemeente Staphorst kiest voor de mantelzorgers. Dit jaar dus alleen een paar rozen van de wethouder.

Lees ook:

article
7774
Gemeente: geen mantelzorgcompliment
De gemeente Staphorst werkt momenteel aan mantelzorgbeleid. In afwachting van het nieuwe beleid is besloten
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/7774/gemeente-geeft-geen-financiele-tegemoetkoming-mantelzorg/
2015-11-16T21:48:40+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/12/22090242/euro-635802_1920-e1450771427526.jpg
mantelzorg, wmo-raad
Gemeente