Gemeente Staphorst presenteert een sluitende begroting

De gemeente Staphorst presenteert dit jaar een sluitende begroting 2016 (+ € 9.000,-) en meerjarenraming 2017 – 2019.

Daarom is er geen aanvullend dekkingsplan nodig en neemt de gemiddelde belastingdruk per saldo af met € 3,-. Dat is een vrij uniek gegeven en illustreert dat Staphorst de financiën op orde heeft. Wel signaleert het college een mogelijk toekomstig aandachtspunt, namelijk dat de bodem van de vrij beschikbare reserve(s) in zicht kan komen.

Voor het komende jaar is een bedrag van ruim 7 miljoen euro aan nieuw beleid en vervangingen in de begroting opgenomen. Dit is nog exclusief kosten riolering. Staphorst wil een zelfstandige gemeente blijven en zal samenwerken waar dit efficiënt en kostenbesparend is. Verbeteren leefbaarheid IJhorst door middel van ondersteuning burgerinitiatieven.

De bespreking van de begroting vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 27 oktober om 19.30 uur. De vergadering wordt twee weken later, op 10 november om 19.30 uur, voorgezet en dan zal de begroting worden vastgesteld. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn in de raadzaal. U kunt het ook live volgen via de lokale radiozender A28 FM (106.6 FM).

Lees ook:

article
6851
Gemeente presenteert sluitende begroting
De gemeente Staphorst presenteert dit jaar een sluitende begroting 2016 (+ € 9.000,-) en meerjarenraming
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/6851/gemeente-staphorst-presenteert-een-sluitende-begroting/
2015-10-21T15:02:44+02:00
begroting, gemeentehuis
Gemeente