Verklaring van de gemeente omtrent casus Jansen

Foto: Gemeente Staphorst

De zaak van de familie Jansen is in het nieuws. Met deze verklaring deelt het college van B&W van de gemeente Staphorst hierover informatie.

Dinsdag 13 oktober hebben vrienden en familieleden van de heer Jansen een petitie aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Staphorst. Hierin roepen ze de gemeente op de aangiften wegens bedreiging tegen de heer Jansen te laten vervallen en weer met hem in gesprek te gaan.

Petitie
De petitie volgt op het voorval tijdens de gemeenteraadsvergadering. Op dinsdagavond 6 oktober komt de heer Jansen de raadzaal binnen met een forse hamer. Dankzij alert optreden van enkele aanwezigen is hij snel overmeesterd en uit de raadzaal verwijderd. Deze gebeurtenissen maken veel los in de gemeente. Wij voelen ons als college genoodzaakt meer informatie te geven. Details staan in het interne feitenonderzoek.

Milieurechten

Teruggebracht tot de kern gaat het erom, dat de heer Jansen bedrijfsmatig vee wil houden op een perceel waarop echter géén milieurechten rusten. Die kunnen daar naar de mening van de gemeente bovendien niet worden verkregen in verband met wet- en regelgeving. Plannen van anderen, zoals woningbouw, spelen daarbij overigens geen rol.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft middels een amendement bij het vaststellen van het bestemmingsplan het perceel bestemd als agrarisch. Enkele belanghebbenden waren het niet eens met het besluit van de gemeenteraad en richtten zich vervolgens tot de Raad van State. De Raad van State vernietigde het besluit van de gemeenteraad en oordeelde dat de raad een ander besluit moest nemen, rekening houdend met bedrijven in de omgeving. Daaropvolgend heeft de gemeenteraad besloten het perceel een woonbestemming te geven. Woensdag 21 oktober dient de zitting bij de Raad van State over het beroep van de heer Jansen.

Communicatie

Wij beseffen dat de situatie veel emoties met zich brengt. De heer Jansen wil graag bedrijfsmatig vee houden op zijn perceel. Dat is niet mogelijk. Wij hebben begrip voor de teleurstelling hierover. In de afgelopen jaren is de communicatie en het helder zijn over verwachtingen vanuit de gemeente niet afdoende gebleken. Dit is een van de conclusies uit het interne onderzoek. Dat gaat de gemeente verbeteren.

Hoogoplopende discussies en emoties horen bij de politiek. Het verstoren van de openbare orde en het bedreigende karakter van het optreden van de heer Jansen in de raadzaal is echter een ernstige zaak.
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en minister-president Rutte dragen burgemeesters en bestuurders op in dit soort situaties aangifte te doen.

Gesprek

Enkele indieners van de petitie hebben op vrijdag 16 oktober met een vertegenwoordiging van het college van B&W gesproken. Hun is voorgesteld vrijdag 23 oktober nog een gesprek te hebben.

Lees ook:

article
6818
Verklaring omtrent casus Jansen
De zaak van de familie Jansen is in het nieuws. Met deze verklaring deelt het
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/6818/verklaring-van-de-gemeente-omtrent-casus-jansen/
2015-10-20T20:23:11+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/07/Gemeentehuis-Staphorst-achtergrond-e1435935115508.jpg
gemeentehuis, jansen-gw236
Gemeente