Korte Gemeenteraadsvergadering en Politiek van Opzied

Foto: Omroep Staphorst

Vanavond was er een openbare vergadering van de Gemeenteraad, onderstaand de agenda. Tevens ging het radioprogramma ‘Staphorst Politiek van Opzied’ weer van start. Beide duurden een klein half uur. Luister hier de beide vergaderingen terug (audio).

De burgemeester, die vorige week niet aanwezig was bij de tumultueuze vergadering, begon met het voorlezen van een verklaring over de gebeurtenissen van vorige week. Het besluit tot openbaarmaking van het feitenrelaas was in deze vergadering nog slechts een hamerstuk. Dat was de vorige vergadering al besproken en feitelijk al beslist.

Vanavond om 19 uur startten de forumleden Jippe Hoekstra, Henk Koobs en Klaasje Huisman weer met het politieke programma Staphorst Politiek van Opzied. De oud-raadsleden klommen achter de microfoon om de politieke actualiteit te bespreken. Genoeg onderwerpen voor een klein half uur boeiende radio.

Vanwege diverse vakantie’s startte het programma nu pas, maar het team is weer compleet. Het programma werd live uitgezonden tussen 19.00 en 19.30 uur. Na 19.30 uur werd overgeschakeld naar de gemeenteraadsvergadering, waarvan de beraadslagingen overigens al voor 20.00 uur gesloten werden.

Aansluitend aan de raadsvergadering vond er een informerende bijeenkomst plaats. Een ‘begrotingsmarkt’ met heuse kraampjes in de patio van het gemeentehuis. De raadsleden konden daar informatie opdoen inzake de ‘Gemeentelijke Begroting 2016’. Onderstaand de agenda voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad:

  • Datum:dinsdag 13 oktober 2015
  • Starttijd:19:30
  • Voorzitter:drs. T. C. Segers
  • Griffier:drs. L. Randsdorp

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. Vragenuurtje
5. Vaststelling besluitenlijst d.d. 6 oktober 2015
6. Ingekomen stukken en mededelingen

Besluitvormend:

Hamerstukken:
7. Opheffing Geheimhouding feitenrelaas
8. Toepassen coördinatieregeling bouw supermarkt Rijksparallelweg 6-8
9. Sluiting

Aansluitend aan de raadsvergadering vindt een informerende bijeenkomst plaats.

Lees ook: