Boze boer stampt briesend met houten hamer raadzaal in

Foto: Youtube - RTV Oost

De burgemeester was geveld door de griep, daarom werd de vergadering geleid door de  vice-voorzitter, de heer L. Mulder. Nadat agendapunt 11 afgehandeld was, ontstond er tumult. Beluister onderstaand de fragmenten (audio).

‘Grote commotie in de raadzaal van Staphorst dinsdagavond. Een burger kwam woedend, schreeuwend en dreigend met een grote houten hamer de vergaderzaal binnen. Hij kon met moeite tot bedaren worden gebracht, lees verder op RD.nl.

De Stentor doet verslag: ‘Een woedende boer uit Staphorst is dinsdagavond briesend de raadzaal van Staphorst binnengestormd. Hij wilde met een houten hamer het college van burgemeester en wethouders te lijf. De boer kon onderweg worden tegengehouden door raadsleden. Lees verder…

RTV Oost schrijft: ‘De man is al jaren in een juridisch gevecht verwikkeld met de gemeente Staphorst. Hij vecht tegen het ambtelijk apparaat van de gemeente dat hem continu zou dwarsbomen. De actie was volgens de man een daad uit pure frustratie en machteloosheid, omdat zijn gezin moedwillig zou worden gedwarsboomd (audio).

Henk, niet doen!

Rond kwart over acht heeft iemand de raadszaal betreden op een manier die niet gepast is. Dit veroorzaakte tumult, de geluidsman vanuit de studio van de lokale omroep A28FM repte via Twitter ook over een hond. Dit geluid is verkeerd geïnterpreteerd, na eerder geschreeuw was er een worsteling en gegrom. De vergadering was geschorst tot kwart voor negen, ondertussen is er aan gewerkt om de gemoederen te bedaren. Na een half uur was de rust teruggekeerd en werd er verder vergaderd.

Inzake agendapunt 11 waren er twee inspreeksters; mevrouw Faber en mevrouw Jansen-Bijker. In de bespreking van dat raadsvoorstel kwamen geen overwegende bezwaren meer tegen openbaarmaking. Alle fracties waren na de opiniërende bespreking unaniem voor het plan. Dat punt gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering waar het besluit genomen wordt. Het college -die al positief was- gaat zich ondertussen buigen over de praktische uitvoering van dit raadsvoorstel.

Raadsvergadering: Opheffing geheimhouding feitenrelaas?

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad.

Datum:dinsdag 06 oktober 2015
Starttijd:19:30
Voorzitter:drs. T. C. Segers
Griffier:drs. L. Randsdorp
Locatie:Raadzaal

VOORLOPIGE RAADSAGENDA

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. Vragenuurtje
5. Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 september 2015
6. Ingekomen stukken en mededelingen

BESLUITVORMEND:

HAMERSTUKKEN:
7. Herijking gemeentelijke woonvisie
8. Voorjaarsrapportage Veiligheidsregio IJsselland
9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland
10. Zomernota 2015

OPINIËREND

11. Opheffing geheimhoudig feitenrelaas
12. Actualisatie bestemmingsplan Staphorst Dorp – Rouveen
13. Kort verslag bestuurlijk overleg de Broene Eugte (agendapunt vervallen, toegevoegd aan ingekomen stukken)
13. Toepassen coördinatieregeling bouw supermarkt (Lidl) Rijksparallelweg 6-8
14. Sluiting

Lees ook: