Openbare raadsvergadering op dinsdag 22 september

Openbare raadsvergadering Dinsdag 22 september 2015, aanvang 19.30 uur. Luister mee via de lokale omroep.

Het is de eerste vergadering onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester. Bij aanvang is de tijdelijke griffier beëdigd. Zij legde de belofte af.

VOORLOPIGE RAADSAGENDA (bekijk hier de volledige agenda).
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. Vragenuurtje
5. Vaststellen besluitenlijst d.d. 8 september 2015
6. Ingekomen stukken en mededelingen

Besluitvormend:

Hamerstukken:
7. Begroting BVO Jeugdzorg 2015 – verzoek indienen zienswijze
8. Aanschaf Management Informatie Systeem
9. Nieuwbouw sportaccommodatie Rouveen
10.2e wijziging legesverordening 2015

Bespreekstuk:

11. Huisvesting Koning Willem Alexanderschool

Opiniërend:
12. Herijking gemeentelijke woonvisie
13. Voorjaarsrapportage Veiligheidsregio IJsselland
14. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland
15. Zomernota 2015
16. Actualisatie bp Staphorstdorp  – Rouveen
17. Sluiting

Lees ook:

article
5741
Openbare raadsvergadering 22 september
Openbare raadsvergadering Dinsdag 22 september 2015, aanvang 19.30 uur. Luister mee via de lokale omroep.
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/5741/openbare-raadsvergadering-op-dinsdag-22-september/
2015-09-16T19:30:28+01:00
gemeenteraad
Gemeente