Inwoners vechten geheimhouding onderzoek Staphorst aan

Het feitenrelaas van de gemeentesecretaris van de gemeente Staphorst moet openbaar worden gemaakt. Dat vinden de inwoners waar dit onderzoek over gaat.

Zij hebben daarom nu bezwaar ingediend tegen geheimhouding van dit interne onderzoek naar de integriteit van ambtenaren. In juli maakte het college de resultaten hiervan bekend. De inwoners zien het bezwaar als enige mogelijkheid om het rapport over hen in te kunnen zien. Nadat het rapport geheim werd, zijn de inwoners die op RTV Oost hun verhaal deden gaan zoeken naar mogelijkheden om dit ongedaan te maken. Voor zo’n besluit staat bezwaar en beroep open. Van drie van de vier casussen heeft Staphorst nu dus een bezwaar binnen, om de geheimhouding aan te vechten. “Wij hebben de problemen over de gemeente Staphorst aangekaart, in de hoop dat de gemeenteraad voor een oplossing zou zorgen. In plaats daarvan hebben we er nu weer een gerechtelijke procedure bij, nu tegen de gemeenteraad. Daarmee mengt de gemeenteraad zich nu ook in de juridische strijd die we al jaren met de gemeente voeren. Het is echt niet te geloven”, verzucht Klaas Timmerman, een van de gedupeerde inwoners.

Geheimhouding
Het college mag in slechts uitzonderlijke gevallen geheimhouding opleggen, en moet dat heel goed motiveren. De inwoners zijn van mening dat geheimhouding in dit geval helemaal niet had mogen worden opgelegd. Eline Faber, een van de andere burgers die hun verhaal deed bij RTV Oost, zegt hierover: “Het wetsartikel waar de geheimhouding in geregeld is, is bedoeld om bedrijven en personen te beschermen, als het gaat om gevoelige bedrijfsinformatie, belastinggegevens, of bijvoorbeeld informatie over je medische dossier. Dát zijn zaken die de privacy raken. Een onderzoek over zaken die al uitgebreid in de media zijn besproken, is dat niet.” Bovendien was geheimhouding ook helemaal niet nodig geweest om de inwoners waar dit onderzoek over gaat, te beschermen, zoals de raad het stelt in haar besluit. Als er geen geheimhouding was toegepast, dan was het onderzoek via de Wet openbaarheid van bestuur opvraagbaar geweest. Het college moet bij zo’n Wob‐verzoek de belanghebbenden vragen of ze bezwaar hebben tegen openbaarmaking van de informatie. De gedupeerde inwoners zouden dus altijd in de gelegenheid zijn geweest om hun zienswijze in te dienen en openbaarmaking te blokkeren. “Wij vermoeden dan ook dat de gemeenteraad andere redenen heeft om dit onderzoek geheim te houden”, zeggen Henk en Margje Jansen, een van de andere gedupeerden die bezwaar hebben ingediend.

Smaad
Hoewel het feitenrelaas geheim is, is er wel een samenvatting op internet verschenen. “In de samenvatting die op internet staat, staan fouten, en zijn feiten verdraaid, waardoor wij op een bepaalde manier worden neergezet. Alsof wij lastige burgers zouden zijn, die hun zin niet krijgen. Wat in deze samenvatting gesteld wordt, neigt zelfs naar smaad,” stelt Peter Geers. “Wij maken ons daarom ernstige zorgen over wat er in het volledige feitenrelaas staat. Als uit het feitenrelaas blijkt dat de gemeentesecretaris met onjuiste feiten heeft geprobeerd om onze goede naam aan te tasten, dan zullen wij niet aarzelen om nogmaals aangifte te doen tegen de gemeente.” Eerder deden Peter Geers en Eline Faber al aangifte van valsheid in geschrifte door de gemeente Staphorst. Het OM gaf opdracht om deze zaak te onderzoeken.

Zorgen
Daarnaast maken de burgers zich zorgen over het kritisch vermogen van de gemeente: “Het onderzoek was bedoeld om onder andere te onderzoeken of de ambtenaren daadwerkelijk feiten zouden verdraaien of de gemeenteraad zouden misleiden. Stel nu dat juist in dit onderzoek feiten zijn verdraaid en is gelogen, en daardoor de gemeenteraad weer is misleid, dan is het probleem nog groter dan wij dachten. Dan waant men zich op het gemeentehuis volledig onaantastbaar.”

Intern feitenrelaas
Burgemeester Alssema gaf opdracht voor het interne feitenrelaas, nadat inwoners via RTV Oost hun verhaal hadden gedaan over problemen in het gemeentehuis van Staphorst. Op 2 juli zou dit onderzoek worden gepresenteerd, maar vlak daarvoor legde het college geheimhouding op. Deze geheimhouding werd op 30 juni door de gemeenteraad bekrachtigd. Daardoor is het rapport niet openbaar, en kan het door niemand via de Wet openbaarheid van bestuur worden opgevraagd. Dit betekent dat de inwoners waar dit rapport over gaat, de informatie nooit zullen kunnen inzien. Zij zijn niet bij het onderzoek betrokken geweest. Zij zijn ook niet gehoord.

Naar aanleiding van bovenstaand persbericht zijn de volgende berichten verschenen bij RTV Oost en De Stentor:

Lees ook:

Dossier: Juridische zaken
article
5078
Inwoners vechten geheimhouding aan
Het feitenrelaas van de gemeentesecretaris van de gemeente Staphorst moet openbaar worden gemaakt. Dat vinden
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/5078/inwoners-vechten-geheimhouding-onderzoek-staphorst-aan/
2015-08-21T11:58:38+02:00
gemeenteraad, rechtvaardig
Gemeente