Resultaat fietscontrole basisscholen weer procentje beter

Fietscontrole op De Iekmulder in 2017
Foto: Rensje Vos

In de periode van 23 september tot en met 8 oktober 2021 zijn de fietsen gecontroleerd van de leerlingen van groep 4 (of 7), 6 en 8 van alle bassischolen in de gemeente Staphorst. In totaal zijn 753 fietsen gecontroleerd, waarvan 174 (23%) niet voldeden aan de gestelde eisen. Weer een iets gunstiger resultaat in vergelijking met 2020 toen 24% werd afgekeurd, en 2019, toen werd 25% afgekeurd.

De fietscontrole is een actie van de gemeente Staphorst in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Staphorst en de basisscholen. De technische staat en het onderhoud van de fiets werd bekeken. De nadruk ligt op het ‘zien’ en ‘gezien worden’.

De beoordeling vond plaats aan de hand van een controlekaart. Gecontroleerd werden het licht, stuur, bel, remmen, handvatten, banden, spaken, trappers, zadel en reflectoren. Werd de fiets goedgekeurd, dan ontving de leerling een kleine attentie.

Lees ook: Lichte daling aantal afkeuringen bij fietscontrole op scholen