Suzan Hokse en Jesper Kisteman verlaten Jongerenraad

Foto: Jongerenraad Staphorst

Op donderdag 20 mei 2021 heeft de Jongerenraad getuigschriften uitgereikt aan Suzan Hokse en Jesper Kisteman. Hiermee is het afscheid van deze twee leden officieel. Onlangs is er al digitaal (vanwege de coronamaatregelen) afscheid genomen van Suzan en Jesper en zijn ze bedankt voor hun inzet.

Suzan Hokse werd in februari 2019 lid van de Jongerenraad Staphorst. Ze heeft meerdere functies gehad: eerst regulier lid, daarna secretaris en als laatste heeft ze ook het voorzitterschap op zich mogen nemen. Jesper was al lid vanaf het ontstaan in 2016, en neemt dus na ruim vier jaar afscheid. Jesper is zowel regulier lid als secretaris geweest. Met het vertrek van deze twee prominente leden is ook het bestuur van de Jongerenraad gewijzigd.

Naomi Mussche heeft het voorzitterschap overgenomen van Suzan. Simone Compagner heeft Jesper opgevolgd in de functie als secretaris. Het dagelijks bestuur van de Jongerenraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Rick Bijker is sinds oktober 2020 penningmeester van de Jongerenraad. Daarnaast bestaat de Jongerenraad uit de volgende leden: Martijn Bloemert, Jannet Dunnink, Jelien Mussche en Harjan Tromp.

De Jongerenraad heeft een brugfunctie tussen de gemeente en de jongeren in de gemeente Staphorst. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies aan het college van de gemeenteraad. De Jongerenraad is regelmatig op zoek naar nieuwe leden: “Ben jij tussen de 16-25 jaar en wil je ook graag meepraten over onze mooie gemeente, dan kan je mailen naar [email protected] of een van de leden benaderen”.

Lees ook: Afscheid drie leden jongerenraad, nieuwe leden nodig