Wethouder Mulder ondertekent nieuwe woonafspraken

Foto: Gemeente Staphorst

Wethouder Lucas Mulder heeft namens de gemeente Staphorst zijn handtekening gezet onder de Woonagenda West-Overijssel 2021. Deze is op 25 maart 2021 ondertekend door alle portefeuillehouders wonen in de regio West-Overijssel. Wethouder Mulder is in onderstaand filmpje te zien op 2.18 minuten.

Lucas Mulder: “De woonagenda is een mooie samenwerking in de regio, aangejaagd door de provincie. Wat ik het mooie vind, is dat het nu gaat om ‘wat hebben we nu echt nodig?’ In Staphorst hebben we echt woningen nodig voor onze jongeren. Met dit soort afspraken kunnen we nu in al onze woonkernen aan de slag.” Hierin is afgesproken waar de provincie, gemeenten en partners samen naar toe werken en wat ze gaan doen.

De afspraken zijn onder andere: In 2030 moeten er 60.000 woningen meer zijn in de provincie Overijssel; er moet sneller gebouwd worden; er wordt rekening gehouden met de veranderende vraag naar huizen; er wordt vorm gegeven aan de verstedelijkingsopgave. Sterke dorpen en platteland in het regionale netwerk. Nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. De toegankelijkheid en doorstroming worden vergroot.

De provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en hun partners werken al jaren samen aan de woningmarkt. Ze maken meerjarige afspraken over opgaven en ambities. Voor de periode 2021 – 2025 hebben ze twee regionale Woonagenda’s opgesteld: West-Overijssel en Twente. De gemeente Staphorst behoort tot West-Overijssel en doet mee aan de Woonagenda West-Overijssel 2021 – 2025.

Binnen de ambities van de Woonagenda worden de identiteit en positie van de steden, kernen en dorpen versterkt. De gemeente Staphorst behoort tot de identiteit ‘ontspannen wonen’. Dat is landelijk wonen in een landelijk gebied met kleine woonkernen. Die past ook bij de gewenste identiteit zoals Staphorst die heeft omschreven in het coalitieakkoord 2018 – 2021.

Lees ook: Nieuwe Woonvisie Staphorst `Samen met elkaar` tot 2024