Bouwwerkzaamheden De Slagen fase 2 officieel van start

Foto: Gemeente Staphorst

Op maandag 8 maart om 15.00 uur hebben wethouder Lucas Mulder, Hendrik Dons en Ate van der Walle van Staphorst Ontwikkeling B.V. de eerste officiële graafwerkzaamheden verricht op het terrein waarop de nieuwe woonwijk De Slagen fase 2 zal worden gebouwd. Het plan voorziet in maximaal 114 woningen in het gebied ten zuiden van deelgebied Lanen en Hoven, de 1e fase.

Sinds het afgelopen jaar wordt er gewerkt aan de afronding van de eerste fases van Eiland op de Esch en Lanen en Hoven. Dat nu een aanvang gemaakt wordt met de tweede fase geeft aan dat de verdere invulling van de wijk voortvarend wordt opgepakt. Op 15 december 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘De Slagen, partiële herziening fase 2’ vast.

Wethouder Lucas Mulder: “Overal in Nederland wordt gesproken over het tekort aan woningen. In Staphorst hebben we De Slagen losgetrokken en steken we de handen uit de mouwen. Met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat er een prachtig plan ligt voor de volgende fase. Nu voeren we het uit, en binnenkort ontstaat hier een nieuwe woonwijk.”.

Om een moderne woonwijk te kunnen bouwen die inspeelt op de huidige woonwensen, is het bestaande bestemmingsplan aangepast. Zo zijn er geen doodlopende straten meer in opgenomen en komt er meer ruimte voor parkeren. In dit plandeel wordt ook sociale woningbouw gebouwd, in overleg met Woonstichting Vechthorst.

Lees ook: Bouw woonwijk de Slagen eindelijk weer van start gegaan