Tien werknemers Reestmond in dienst voor groenonderhoud

Foto: Google Streetview

Tien medewerkers van Reestmond treden per 1 januari 2021 in vaste dienst bij de gemeente Staphorst. Binnen het bestuur van Reestmond is afgesproken om medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het groenonderhoud zoveel mogelijk een rechtstreekse arbeidsplaats bij de aangesloten gemeenten aan te bieden. Een deel van die werknemers gaat nu in Staphorst aan de slag met het groenonderhoud.

Het besluit om de tien werknemers in dienst te nemen is tot stand gekomen na positieve adviezen van de ondernemingsraden van Reestmond en de gemeente Staphorst. Bij de medewerkers die in dienst worden genomen wordt rekening gehouden met specifieke werkbegeleiding in verband met beperkingen; de mate en het type begeleiding verschillen per persoon. Reestmond voert voor de gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst de Wet Sociale Werkvoorziening uit.

Wethouder Mussche vindt het ook een logische stap: “De gemeente Staphorst streeft er naar om een inclusieve werkgever te zijn. We vinden als goed werkgever dat we werknemers een goede plek moeten bieden, en dat is in dit geval bij onze eigen gemeentelijke organisatie. De overname van het personeel past ook in ons streven naar de ontwikkeling van een robuuste buitendienst, waarin we zoveel mogelijk taken in eigen beheer uitvoeren”.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is er veel veranderd met betrekking tot werk voor inwoners die niet zonder meer in staat zijn het minimumloon te verdienen. Er is geen toegang meer tot de sociale werkvoorziening; de opgave van de gemeente is om te zorgen dat deze groep met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgt op die arbeidsmarkt. Iedereen wordt geacht zo regulier mogelijk te werken.

Wethouder Mussche: “In onze organisatie is plaats voor medewerkers met diverse capaciteiten en mogelijkheden. Het aannamebeleid van de afgelopen jaren geeft hier al blijk van. Van de overheid in het algemeen en dus ook de gemeente Staphorst mag worden verwacht dat we een voorbeeldrol vervullen als het gaat om het bieden van werk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zien dat veel bedrijven in onze gemeente dit doen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden.”.

Lees ook: Groenaannemers en gemeente (her)starten samenwerking