Stedenbouwkundig plan IJhorst goedgekeurd door raad

Foto: Google Maps

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 23 juni 2020 stemde de gemeenteraad in met het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw aan de Poeleweg in IJhorst. Ook stelt de raad een krediet beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van het plan. Wethouder Lucas Mulder is blij met deze belangrijke stap voor IJhorst.

Een deel van de bouwgrond is eigendom van de heren Roo, echte Staphorster ondernemers. Wethouder Mulder: “Dit plan is was niet mogelijk zonder een uitstekende samenwerking met hen. Daardoor kunnen we kleine en grote kavels aanbieden. De kopers kunnen zelf een aannemer kiezen en de handen uit de mouwen steken. Dat is erg goed voor de leefbaarheid van IJhorst.”

Aan de Poeleweg worden maximaal 39 nieuwe woningen gebouwd in een mix van woningtypen voor verschillende doelgroepen. Er komen negen vrijstaande woningen aan de buitenzijde. Daarmee wordt aangesloten op het bestaande karakter van de Poeleweg. In het midden van de wijk komt een mix van maximaal achttien vrijstaande- en/of twee-onder-één-kapwoningen. Aan de oostzijde zijn twaalf rijenwoningen gepland.

Het plangebied is een ‘lege plek’ binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur. De nieuwe wijk wordt met diverse wandel- en fietsverbindingen verbonden met het dorp, het bestaande fiets-/voetpad wordt doorgetrokken tot aan de Poeleweg. Het bosje ten oosten van het plangebied blijft behouden en wordt verbonden met de bestaande bomenrij langs de Poeleweg. Midden in het plan komt een robuustere invulling van groen, gecombineerd met waterberging.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarbij krijgt iedereen de mogelijkheid om te reageren . Het nieuwe bestemmingsplan wordt eind 2020 vastgesteld. Hierna start de kavelverkoop. In de tweede helft van dit jaar stelt het college van B&W een verkoopprotocol vast. In dit protocol staan onder andere de kavelprijzen, de verkoopvoorwaarden en de manier van de kavelverkoop. Wanneer de kavelverkoop start, wordt te zijner tijd bekendgemaakt via de advertentiekanalen van de gemeente.

Wethouder Mulder maakt zich hard voor de plannen: “IJhorst heeft nieuwe woningen hard nodig. Door de nieuwbouw komt er meer doorstroming, zodat inwoners hier het huis kunnen vinden dat bij hun wensen en levensfase past. In december 2019 hielden we samen met de dorpsraad een goed bezochte inloopavond. Daar bleek meteen de enorme behoefte aan deze woningen. Aspirant-kopers kunnen haast niet wachten om zich er voor in te schrijven. We zetten er daarom vaart achter om met de uitvoering te kunnen beginnen.”

Lees ook: Twee opties bij planvorming woningbouw Poeleweg IJhorst