Hooidijk wordt verhard en Hilligjesbergerweg verbeterd

Verharding Whemeweg in Rouveen
Foto: Gemeente Staphorst

De zandwegen Hooidijk en Hilligjesbergerweg worden verbeterd door de gemeente in samenwerking met de Ruilverkavelingscommissie Staphorst en uitgevoerd door plaatselijke bedrijven. Twee stukken zandweg worden verhard met beton, door middel van zogenoemde karresporen (zie foto), de overige gedeelten worden verbeterd.

Op de Hooidijk wordt vanaf het Dekkersland in oostelijke richting over circa 400 meter een verhardingsconstructie van beton aangelegd, vanaf Geerligsland tot en met de kruising Hamingerpad wordt ook een verhardingsconstructie van beton aangelegd. Van het daartussen liggende gedeelte wordt de onderliggende veenlaag afgegraven, daarna wordt een goed zandbed aangebracht. Van de Hilligjesbergerweg tussen Geerligsland en de Rijksparallelweg worden de slechte plekken er uit gehaald en de zandweg helemaal opnieuw in profiel gelegd.

De aanpak van deze zandwegen gebeurt om de situatie voor grondeigenaren niet structureel te verslechteren, vanwege ligging aan een onverharde weg. De huidige zandwegen zijn in het voor- en najaar slecht berijdbaar. In de planvorming is rekening gehouden met een landschappelijke en ecologische inrichting. Het effect van de verharding is dat de kavels goed bereikbaar blijven. Op de foto ziet u een voorbeeld van de uiteindelijke situatie.

De werkzaamheden starten op maandag 29 juni 2020. In eerste instantie wordt ter plaatse van de te verharden gedeelten de puinfundering aangebracht en de andere gedeelten worden verbeterd en opnieuw in profiel gelegd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door grondverzetbedrijf Bloemhof Staphorst BV. In het najaar zal de betonconstructie aangebracht worden, in opdracht van de Ruilverkavelingscommissie Staphorst.

Tijdens de werkzaamheden zullen de percelen minder goed bereikbaar, met name die aan de Hooidijk tussen Dekkersland en Geerligsland. Ze vragen hiervoor begrip en zullen ervoor zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt wordt en dat de percelen weer zo snel mogelijk bereikbaar zijn. Vragen over deze werkzaamheden kunnen gesteld worden aan de heer K.J. Mulder via telefoonnummer 0522-747127 of e-mail: [email protected].

Lees ook: Toch regen op zomeravondwandeling HHK Staphorst