Grootschalige vervanging speeltoestellen in de gemeente

Foto: Gemeente Staphorst

Omdat er verhoudingsgewijs veel speeltoestellen zijn versleten, vindt er in één keer een grootschalige vervanging plaats. De voortgang is afhankelijk van de omstandigheden, maar de inzet is dat het werk medio april is uitgevoerd.

Vanaf 9 maart wordt er gestart met het weghalen van de oude speeltoestellen. Aansluitend worden de nieuwe speeltoestellen geplaatst. In totaal worden er op 22 speelplaatsen verspreid over de gemeente in de woonkernen Staphorst, Rouveen en IJhorst, 46 oude speeltoestellen vervangen door evenveel nieuwe. Het gaat hierbij niet om een uitbreiding van de speelmogelijkheden, maar om de kwaliteit. Door deze actie worden de bestaande speelplaatsen weer bij de tijd.

Er is vorig jaar een plan opgesteld om verspreid over de gemeente diverse speeltoestellen te vervangen. Tot 1 november 2019 heeft dit plan ter inzage gelegen. Er zijn enkele reacties binnen gekomen. De inspraak heeft er toe geleid dat er op de speelplaatsen aan de Henri Dunantstraat en Stegemanserf in Staphorst en aan de Sparrenlaan en de Ywehof in IJhorst andere toestellen worden geplaatst dan was bedacht.

In het Notarisbos in Staphorst-Noord wordt door de kinderen van de Koning Willem Alexanderschool een nieuwe kabelbaan neergezet.

Lees ook: Buren knappen speelveldje op aan het Boekweitveld