Ontheffing voor paasvuur 8 weken van tevoren aanvragen

Foto: Gemeente Staphorst

Pasen in Staphorst betekent vreugdevuren. Vorig jaar gooide de droogte roet in het eten, maar dit jaar hopen we weer van deze mooie traditie te kunnen genieten, aldus de gemeente Staphorst.

Wel onder bepaalde voorwaarden, want we willen het ook veilig houden met elkaar. Dat begint met het aanvragen van een ontheffing. En let op, die moet 8 weken voor het vreugdevuur via een aanvraagformulier ingediend zijn bij de gemeente. Wil jij een vreugdevuur bouwen? Zorg dat je vóór 17 februari 2020 de aanvraag hebt ingediend. Het aanvragen van een ontheffing is gratis.

Hier het formulier voor de aanvraag van de ontheffing, (is ook op te halen in het gemeentehuis). Daarop staat precies omschreven waar de ontheffing voor geldt en waar je vanwege de veiligheid aan moet voldoen. Daar lees je waar het mag, wat je mag verbranden, hoe groot de stapel mag zijn en wanneer het zo groot wordt dat je in plaats van een ontheffing een echte vergunning nodig hebt.

De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen, zoals het bijvoegen van een situatietekening met de locatie van de stookplaats. De aanvraag moet voldoen aan de voorschriften en afstandseisen voor vreugdevuren. Wanneer het vreugdevuur openbaar toegankelijk is, moet hiervoor een evenementenvergunning worden aangevraagd. Hieraan zijn wél kosten verbonden. Zie ook: Beleidsnotitie vreugdevuren.

Lees ook: Uitgestelde paasvuren mogen volgende week in brand