Gemeente Staphorst stelt de PFAS-norm op 0,7 microgram

Foto: Egle via Flickr

Gemeente Staphorst heeft vandaag de PFAS-norm van 0,7 microgram per kilo vastgesteld. De Omgevingsdienst IJsselland heeft die voorgesteld voor de betrokken gemeenten. Door de norm aan te passen, kan het grondverzet in de regio worden hervat.

Wethouder Lucas Mulder: “Blij dat we met de gemeente deze stap gezet hebben. Dit betekent voor projecten in de grond-, weg- en waterbouw meer duidelijkheid en voortgang”. Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond, het Tijdelijk Handelingskader. Binnen dit Handelingskader werd heel Nederland als verdacht aangemerkt op de aanwezigheid van PFAS.

Omgevingsdienst IJsselland heeft onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe het met PFAS in de regio IJsselland in de bodem is gesteld. Daarvoor heeft het onderzoeksbureau een achtergrondwaarde bepaald. Een achtergrondwaarde geeft aan hoeveel van een bepaalde stof in de grond aanwezig is. Omgevingsdienst IJsselland heeft de gemeenten in IJsselland voorgesteld de achtergrondwaarde voor landbouw en natuur vast te stellen op 0,7 microgram per kilo. Dit betekent dat er per kilogram grond maximaal 0,7 microgram van de zorgwekkende stoffen aanwezig mogen zijn.

PFAS betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat. PFAS worden al lang gebruikt in industriële processen en veel alledaagse producten, zoals brandblusschuim en cosmetica. Uit onderzoeken is gebleken dat deze stoffen biologisch slecht tot niet afbreekbaar zijn en zich kunnen verplaatsen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren en ze komen door onder andere lozingen en verplaatsingen via de lucht inmiddels wijdverspreid in het milieu voor.

Lees ook: Geen gevaar meer voor omgeving na brand papierverwerker