Grondaankopen voor fietspad langs Heerenweg IJhorst

"De kruising Heerenweg-Koedrift moet toch aangepast worden".
Foto: Google Streetview

De voorbereidingen voor het fietspad langs de Heerenweg in IJhorst vorderen gestaag. De bewoners hebben inmiddels een brief gehad over de stand van zaken.

Het geplande fietspad loopt over ongeveer anderhalve kilometer vanaf de Koedrift tot net voorbij de Respersweg. Onderweg zijn er kruisingen met de Bezoensweg, Bomertsweg, Veldhuisweg en Molenbergweg. Om de aanleg van het fietspad langs de Heerenweg in IJhorst mogelijk te maken moeten gronden worden aangekocht. De komende weken wordt met de grondeigenaren contact opgenomen.

In enkele reacties werd gepleit om het fietspad in verband met de verkeersveiligheid aan te leggen vanaf de Sparrenlaan: “Kinderen hoeven zo de weg niet twee keer over te steken” (bij het binnen gaan van de bebouwde kom en het oversteken naar de Sparrenlaan). De kruising Heerenweg-Koedrift moet toch aangepast worden in verband met de 30 km-zone.

Via de Sparrenlaan is een ongeveer één-derde deel van het dorp (rondom basischool De Iekmulder) bereikbaar. In het antwoord meldt de gemeente dat een vrijliggend fietspad in een 30 km-zone ongewenst is, aangezien dit zou uitnodigen tot sneller rijden. Vanaf de Koedrift loopt er ook al een voetpad richting de Sparrenlaan.

Het ontwerp is nog niet definitief. Er moet nog een omgevingsvergunning komen en een aannemer gevonden. Ook wordt het plan nog eenmaal voorgelegd aan de gemeenteraad. Afhankelijk van de voortgang van de grondaankoop wordt verwacht dat het werk begin 2020 in uitvoering gaat. Er worden zoveel mogelijk bomen behouden.

Lees ook: Inloopavond project `Fietspad Heerenweg` bij het Vosje