CJG en CWO samen verder als één team samenleving

Foto: CWO Staphorst

Om de inwoners beter te kunnen ondersteunen, heeft de gemeenteraad besloten om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Centrum Werk en Ondersteuning (CWO) samen te voegen tot één: Team samenleving. Deze samenvoeging zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Huidige cliënten van het CJG en CWO ontvangen tegen die tijd een persoonlijke brief met daarin meer informatie over de samenvoeging.

Al in 2017 werd deze wijziging voorgesteld in de evaluatie van het sociaal domein. Daarin stond ook dat sommige inwoners uit onze gemeente te lang wachten met het stellen van een hulpvraag. “Er moet echt iets aan de hand zijn, wil men hulp vragen. Dat is ook iets wat onderdeel is van de cultuur. Die zelfredzaamheid is in de kern positief, maar dit is ook een effect daarvan”, zo is te lezen in een stuk hierover op CU Overijssel van (toen nog raadslid) Alwin Mussche.

Met de samenvoeging in het najaar komen ook de namen CJG en CWO te vervallen. Team samenleving wil werken vanuit het principe van één gezin, één plan en één regisseur. Consulenten van het team komen bij de inwoners thuis om samen de ondersteuningsvraag goed in beeld te krijgen. Daarna wordt er samen met de inwoner en zijn/haar netwerk gekeken naar een passende oplossing. De komende periode wordt achter de schermen gewerkt aan de samenvoeging.

Wethouder Alwin Mussche: “In de praktijk betekent dit dat een gezin waar bijvoorbeeld sprake is van schuldenproblematiek en tevens een kind jeugdhulp ontvangt, het gezin één consulent toegewezen zal krijgen, in plaats van twee. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat deze consulent goed zicht heeft op het hele gezin. En voor het gezin zelf is er maar één aanspreekpunt. Daardoor kan er veel gerichter en effectiever met de ondersteuningsvragen aan de slag worden gegaan.”

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Deze wetten hebben de bedoeling dat inwoners volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Voor ondersteuning die mogelijk is vanuit deze wetten kan men op dit moment nog terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bij het Centrum voor Werk en Ondersteuning (CWO).

Het CJG Staphorst is een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met vragen en problemen die zich voordoen tijdens het opvoeden en opgroeien van de jeugd in Staphorst. Dit kunnen eenvoudige vragen zijn die direct kunnen worden beantwoord, maar kunnen ook complexe vragen zijn waarbij samen wordt gekeken naar een goede oplossing en/of hulp. Het CJG werkte al nauw samen met het CWO om alle inwoners van Staphorst zo goed mogelijk te ondersteunen.

Het CWO in Staphorst is sinds 1 januari 2015 actief en het belangrijkste doel is om mensen te helpen zaken zelf op te lossen. Daarbij kunnen de mensen ondersteuning krijgen om zelf in actie te komen en dingen binnen hun eigen netwerk te regelen. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken en hebben soms een duwtje in de goede richting nodig. Die ondersteuning kan via het CWO georganiseerd worden. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijven voor iedereen die dat ook echt nodig heeft.

De Adviesraad Sociaal Domein Staphorst (ASDS) adviseert sinds 20 maart 2018 het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die binnen het Sociale Domein vallen. De adviesraad vormt een brug tussen inwoners en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Zie ook de samenstelling en werkwijze van deze adviesraad.

Lees ook: Centrum voor Jeugd en Gezin stopt met opvoedspreekuur