Vanavond vergadering gemeenteraad over geheim integriteitsrapport

De oude raadszaal voor de proefopstelling in 2017
Foto: Notubiz

Vanavond een speciale Vergadering van de Gemeenteraad van Staphorst op 2 juli 2015. Luister mee via A28FM.

Lees ook: Ambtenaren Staphorst laten steken vallen

  • Datum: donderdag 02 juli 2015
  • Starttijd: 19:30
  • Voorzitter: L. Mulder
  • Griffier: J.W. van Hoppe
  • Locatie: Raadzaal

Agenda
VOORLOPIGE RAADSAGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunt 4.
4. Het interne onderzoek

a. Opiniërend 1e termijn
b. Informerend: Toelichting door de voorzitter van de RKC
De voorzitter van de rekenkamercommissie Zwolle zal een toelichting geven op het onderzoek, genoemd in pt. 4
c. Opiniërend 2e termijn

5. Sluiting

Lees ook: