Schooldirecteuren tekenen bestuurlijk kader voor cultuur

Foto: Gemeente Staphorst

Vertegenwoordigers van alle tien de basisscholen hebben een handtekening gezet onder het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel. Op woensdag 10 april 2019 kwamen de schooldirecteuren en wethouder Lucas Mulder hiervoor bijeen in de raadszaal.

Van links naar rechts: D.J. Koppelman (Prins Mauritsschool), Wim Hutten (GBS De Levensboom), L. L. Verweij (Dr. Maarten Lutherschool), J. Kuijers (Koning Willem Alexanderschool), Aldert Dijk (CNS Staphorst), Lucas Mulder (wethouder Gemeente Staphorst), Lammy Lempersz (De Iekmulder), Rolf Jansen (OBS De Berkenhorst), dhr. A.J. Kuiper (Willem de Zwijgerschool), B. Hoeve (Ds. Harmen Doornveldschool) en Harold Engels (De Triangel).

Wethouder Lucas Mulder: “Tijd voor gebak, met het logo van de stichting in oprichting “Jong in Staphorst”. Bevordert een goede samenwerking tussen basisscholen en gemeente. Alles voor goed onderwijs aan onze kinderen. Directeur Jan Kuijers: “Voortgaande goede samenwerking tussen de 10 basisscholen te Staphorst opnieuw bekrachtigd met oprichting uitvoeringsorganisatie ‘Jong in Staphorst’”.

“Heel mooi dat alle basisscholen hier gezamenlijk de schouders onder zetten”, aldus wethouder Lucas Mulder. Hij zette al eerder op woensdag 6 maart 2019 in het provinciehuis zijn handtekening onder het bestuurlijk kader, namens het college van gemeente Staphorst. Dit deed hij samen met vertegenwoordigers van achttien andere gemeenten binnen de provincie Overijssel. Het tekenen van het kader sluit aan bij lopende afspraken binnen de gemeente Staphorst.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht te investeren in cultuureducatie om de kwaliteit van cultuuronderwijs verder te verbeteren. Samen met scholen en lokale culturele organisaties gaat de gemeente zich inzetten voor de totstandkoming van een lokaal convenant op het gebied van cultuuronderwijs. De provincie biedt ondersteuning om te komen tot een kwalitatieve impuls. Met de ondertekening is beloofd dat het cultuuronderwijs de komende acht jaar nog beter wordt gemaakt.

Lokaal convenant Staphorst

Hiermee is de intentie uitgesproken om voor de langere termijn (2019-2026) bij te dragen aan goed en toegankelijk cultuuronderwijs in de gemeente. Alle tien de basisscholen in de gemeente conformeren zich aan de inhoud van het kader. Het tekenen van het kader sluit aan bij lopende afspraken binnen de gemeente Staphorst. Het gemeentelijk beleid is erop gericht te investeren in cultuureducatie om de kwaliteit van cultuuronderwijs verder te verbeteren. Samen met scholen en lokale culturele organisaties gaat de gemeente zich inzetten voor de totstandkoming van een lokaal convenant op het gebied van cultuuronderwijs. De provincie biedt ondersteuning om te komen tot een kwalitatieve impuls.

Wethouder Lucas Mulder: “Al heel wat jaren wordt er in de gemeente, in goede samenwerking met alle basisscholen en lokale culturele organisaties, de cultuur- en erfgoededucatie vormgegeven. Jaarlijks wordt er door een werkgroep (bestaande uit leerkrachten vanuit het basisonderwijs) en de cultuur-coördinator een keuzemenu samengesteld, welke is afgestemd op de behoefte en identiteit van de basisscholen. Momenteel werken we gezamenlijk aan het bouwen van een website waarin vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd wordt. Het is mooi dat alle tien de basisscholen zich conformeren aan dit bestuurlijk kader cultuur en onderwijs Overijssel.”

Het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel is een initiatief van de provincie, waarbij samen met 19 gemeenten en meer dan 200 scholen is beloofd dat het cultuuronderwijs in Overijssel de komende acht jaar nog beter wordt gemaakt. Cultuuronderwijs geeft plezier, zorgt ervoor dat alle kinderen in aanraking komen met cultuur en dat zij zich hierin kunnen uiten. Het levert een essentiële bijdrage aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het leert hen hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen en het geeft kennis mee over kunst en erfgoed. Informatie over dit initiatief is te vinden op www.cultuuronderwijsoverijssel.nl.

Lees ook: Alieke Ramos Marta-Pijl nieuwe cultuurcoach na Hellen Strik