Lubbert Talen loopt door fout honderden stemmen mis

Foto: Youtube - Staphorst Nieuws

Door een fout bij het invullen van het proces verbaal zijn circa 200 stemmen die bedoeld waren voor SGP-kandidaat Lubbert Talen terechtgekomen bij de verkeerde kandidaat. De gemeente Staphorst betreurt de gang van zaken maar benadrukt dat het tellen van stemmen mensenwerk is, waarbij een fout voor kan komen.

Het verschil in stemmen werd ontdekt door Talen zelf, die zich afvroeg hoe het mogelijk was dat hij bij twee stembureaus in de gemeente Staphorst 0 stemmen kreeg. Te meer omdat hij bij andere stembureaus juist erg goed scoorde. Controle wees uit dat bij het invullen van het proces verbaal de stemmen voor Talen per abuis zijn terechtgekomen bij een andere kandidaat op de lijst. Bekijk hier de uitslagen op de site van de gemeente.

De SGP-lijst behaalde 3177 stemmen. Het meest opvallende is dat de nummer 3 op de SGP-lijst, Jan Jonker uit Vriezenveen in totaal 212 stemmen ‘behaalde’ in Staphorst, waarvan 107 stemmen in het Gemeentehuis en 101 in de Prins Mauritsschool. In die beide stembureaus behaalde Lubbert Talen allebei 0 stemmen. In het Dienstencentrum werden 4 stemmen voor Jonker geteld. Lubbert Talen scoorde daar 68 stemmen op een totaal van 448.

Na de constatering hiervan is onderzocht of de uitslag van de verkiezingen anders zou zijn als de stemmen wel bij Lubbert Talen terecht waren gekomen: “Talen zou zijn uitgekomen op een totaal van ruim 750 stemmen en dit zou hem geen zetel hebben opgeleverd in de Provinciale Staten. Aangezien de uitslag inmiddels definitief is vastgesteld is deze onherroepelijk geworden en kan de onfortuinlijke fout niet meer worden teruggedraaid”.

In het vervolg zal de gemeente Staphorst extra toezien op het invullen van de processen verbaal en de controle hiervan, waardoor zulke onvolkomenheden sneller aan het licht zullen komen. Het tellen van stemmen is en blijft mensenwerk en zolang we dit nog niet digitaal doen, blijft de kans op een menselijke fout altijd aanwezig. Dat neemt niet weg dat de gemeente Staphorst erkent dat dit vervelend is voor Lubbert Talen, waarvoor in een persoonlijk gesprek reeds excuses zijn aangeboden.

Lees ook: Stemmenaantallen Statenverkiezing 2019 in Staphorst