Oplossing kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg

Kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg in oktober 2009
Foto: Google Streetview

Tijdens de inloopavond op 15 april 2019 van 18.30 tot 20.30 uur in de patio van het gemeentehuis kunnen burgers opmerkingen, ideeën en alternatieve oplossingen voor de kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg aan de gemeente kenbaar maken.

Wie niet in de gelegenheid is om op 15 april het gemeentehuis te bezoeken kan zijn/haar bericht tot 19 april schriftelijk (Postbus 2, 7950 AA Staphorst of in de brievenbus) of via e-mail ([email protected]) doorgeven.

Onlangs is een mogelijke aanpassing van de kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij hebben toen aangegeven graag meerdere alternatieven te willen beoordelen. Omdat het college met een breed gedragen oplossing wil komen, vragen zij hiervoor de inwoners om uw hulp. Tijdens een inloopavond van de gemeente krijgt u de mogelijkheid uw mening te geven over deze kruising. Welke oplossing denkt u dat het beste past bij deze verkeerssituatie?

Ingebrachte voorstellen worden beoordeeld op de volgende aspecten: Verkeersveiligheid, gebruik kruising bij evenementen op evenemententerrein De Tippe, toegankelijkheid kruising voor bezoekers VV Staphorst, toegankelijkheid kruising landbouw- en vrachtverkeer, effecten op aanliggende woonwijk, toekomstbestendigheid en kosten. De aangedragen oplossingen met beoordeling, zullen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Lees ook: Blauwe leuningen viaducten over A28 verder aangepast