Nieuwe subsidieregeling onderhoud rijksmonumenten

Foto: Wikimedia - Weefemwe

Per 1 januari 2019 is de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten afgeschaft en vervangen door de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Dit betekent dat eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie kunnen aanvragen voor instandhoudingskosten.Dit betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering.

De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Men kan de subsidie voor het eerst aanvragen in 2020 in de periode van 1 maart tot en met 30 april voor gemaakte subsidiabele onderhoudskosten in 2019.

De uitgaven voor in 2018 gemaakte onderhoudskosten komen nog wel in aanmerking voor fiscale aftrek volgens de oude regeling.

Lees ook: Woonboerderijen en molenstomp op Monumentendag 2018