Dertien nieuwe inwoners zijn weer verder ingeburgerd

Foto: Gemeente Staphorst

Dertien nieuwe inwoners van de gemeente Staphorst hebben op vrijdag 15 februari 2019 in een feestelijke bijeenkomst de zogeheten participatieverklaring ondertekend. Ze verklaren hiermee dat ze de Nederlandse waarden kennen en respecteren. Een belangrijk moment in hun inburgeringstraject, aldus wethouder Alwin Mussche.

Het gaat om inwoners die afkomstig zijn uit een land buiten de Europese Unie en die in het bezit zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning. Tijdens zes dagdelen is met de deelnemers gesproken over Nederlandse kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Met het ondertekenen van de verklaring geeft de statushouder aan dat hij/zij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat men deze respecteert. Daarnaast heeft men verklaard dat ze actief bij willen dragen aan de Nederlandse samenleving en dat ze er daarbij van uit gaan dat ze daarvoor ruimte krijgen van medeburgers.

De training en het ondertekenen van de verklaring zijn een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject dat statushouders moeten volgen om uiteindelijk het Nederlanderschap te kunnen verwerven. Wethouder Mussche feliciteerde iedereen met het bereiken van deze mijlpaal.

Dertien nieuwe inwoners van de gemeente Staphorst hebben vandaag de participatieverklaring ondertekend. Ze verklaren…

Geplaatst door Alwin Mussche op Vrijdag 15 februari 2019

Lees ook: Uitreiking participatieverklaring twaalf vergunninghouders