Gemeente wint trofee voor omgang met Omgevingswet

Foto: Het Oversticht

Na een nominatie in de zomer voor een ‘Aan de slag Trofee’ liep de gemeente deze in het najaar toch mis. Nu is het wél raak. Op donderdag 28 november 2018 nam wethouder Lucas Mulder de Mooiwaarts wisseltrofee in ontvangst.

Deze werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst van Het Oversticht. Met het thema ‘Van denken naar doen’, werd de gemeente Staphorst geprezen om de voortvarendheid waarmee ze aan de slag is gegaan met de nieuwe Omgevingswet. De trofee is een initiatief van de Federatie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Het is volgens de wethouder ‘een kroon’ op drie jaar pionierswerk met EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst).

“EPOS is een fundamentele andere werkwijze als het gaat om ruimtelijke kwaliteit”, aldus een glunderende wethouder Mulder. “De burger krijgt de regie en verantwoordelijkheid terug en de gemeente zal een meer faciliterende rol krijgen.” Daarmee speelt de gemeente vroegtijdig in op de nieuwe Omgevingswet. Volgens de jury getuigt de nieuwe werkwijze van lef en toont Staphorst zich hiermee innovatief en vooruitstrevend.

Met EPOS heeft de gemeente, in nauwe samenwerking met professionals, haar proces heringericht. Daar waar efficiënter gewerkt kan worden, zal efficiënter gewerkt gaan worden, zo luidde het credo. Achter de schermen wordt al volgens EPOS gewerkt en vanaf 1 januari 2019 is EPOS dé nieuwe werkwijze. De tijd zal moeten leren of de ruimtelijke ordening hiermee voor burgers en bedrijven ook inzichtelijker wordt.

Lees ook: