Herman Slappendel (SGP) vertrekt als gemeenteraadslid

Jan Slager uiterst rechts, Herman Slappendel 3e van rechts
Foto: SGP Staphorst

In overleg met bestuur en fractie van de plaatselijke SGP heeft Herman Slappendel besloten zijn raadslidmaatschap om praktische redenen neer te leggen. Door zijn werk is hij teveel avonden afwezig.

Na een korte periode van deelname aan de fractie van de SGP in de Staphorster politiek heeft hij daartoe besloten. Bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de begin dit jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP de heer Slappendel benaderd om als Rouvener een plek op de lijst in te nemen. In een gesprek hierover heeft Slappendel aangegeven hiertoe bereid te zijn.

In dat gesprek heeft hij meteen naar het bestuur aangegeven dat hij in verband met zijn werk niet alle avonden beschikbaar is voor het raadswerk. Met name de woensdag-, donderdag- en vrijdagavond zijn voor hem avonden waarop hij geen gelegenheid heeft deel te nemen aan vergaderingen. De gemeenteraad vergadert op dinsdagavond. Het bestuur heeft echter niet onderkend dat de fractievergaderingen op donderdagavond plaatsvinden.

Het bestuur heeft de achterliggende tijd onderzocht of er een oplossing is te vinden voor deze situatie, maar dat is niet gelukt. Ondanks goede inzet van zowel de heer Slappendel zelf als de fractie is geen werkbare oplossing te creëren. Het bestuur betreurt dat na zo’n korte tijd afscheid genomen moet worden van een gewaardeerd raadslid. Herman Slappendel is eerder drie jaar lang voorzitter geweest van de WMO-raad.

In het huishoudelijk reglement van de partij is opgenomen dat bij kandidaatstelling een representatieve verdeling over de kerkdorpen nagestreefd moet worden. Met het vertrek van Slappendel is voor deze periode een einde gekomen aan de Rouveense vertegenwoordiging in de fractie. Het bestuur betreurt dat.

De raadszetel die met het vertrek van Herman Slappendel vrijkomt, zal ingenomen worden door Jan Slager, de eerstvolgende kandidaat op de lijst. Jan Slager was al betrokken als lid van de steunfractie. Hij is in het dagelijks leven werkzaam als docent natuurkunde aan de scholengemeenschap Pieter Zandt.

Lees ook: