Eikenlaan wordt door verkeersbesluit éénrichtingsweg

Foto: Harm Brand

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst heeft besloten tot het instellen van éénrichtingsverkeer voor de Eikenlaan. Op dit moment wordt er nog druk bestraat (video).

Het hierbij behorende verkeersbesluit is al voorgelegd aan de Politie Eenheid Oost-Nederland die met dit verkeersbesluit instemt. Er kunnen door belanghebbenden nog wel zienswijzen ingediend worden tegen dit besluit.

Verkeersmaatregel

Voor de Eikenlaan wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer mag dan alleen nog van de Ebbinge Wubbenlaan richting de Meestersweg rijden. Deze maatregel geldt niet voor het fietsverkeer.

De belangrijkste reden voor dit besluit is het beperken van het aantal conflicterende verkeerstromen bij de kruising van de Eikenlaan met de Ebbinge Wubbenlaan.

Ter inzagelegging

Het verkeersbesluit ligt op werkdagen tijdens kantooruren, gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving, ter inzage bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving.

Van 24 juli tot en met 4 september kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen het verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 2, 7950 AA Staphorst.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de heer J. Speulman, afdeling Ontwikkeling & Beheer, telefoonnummer (0522)467534.

Lees ook: