Kindergemeenteraad besluit tot aanschaf waterloopballen

In de patio verzamelden zich vanmiddag, donderdag 24 mei 2018 om 13.30 uur, kinderen van vijf scholen uit Rouveen, IJhorst en Staphorst. Elke school leverde een fractie van drie kinderraadsleden. Leerlingen van de hoogste groepen.

Na een beker frisdrank en een korte introductie, volgde een korte rondleiding langs het bestuurscentrum in het gemeentehuis; de werkkamers van burgemeester en wethouders, de collegekamer en de commissiekamers richting de raadszaal. De groepen werden begeleid door verschillende ambtenaren.

Elke deelnemende schoolklas heeft in de afgelopen weken bezoek gehad van een ‘echt’ raadslid. Per school was een voorstel met voorgegeven voorwaarden voorbereid. In de raadszaal gingen de kinderraadsleden na het inbrengen van de voorstellen met elkaar in debat. Deze keer met een heus budget van 750 euro.

Voorstel Koning Willem Alexanderschool: Water Walking Balls in zwembad ‘De Broene Eugte’. Grote luchtballen voor in het zwembad‘de Broene Eugte’; in zo’n grote bal kan iemand zitten/staan zonder nat te worden. De Iekmulder pleitte voor een mooi drijvend platform in de bosvijver: een drijvend platform in het water.

De Willem de Zwijgerschool stelde voor om een kabelbaan te maken in het Notarisbosje. De Triangel was voor het opknappen van het belevingspad in het bos. De Ds.Harmen Doornveldschool pleitte voor een maandelijkse activiteit voor kinderen: één keer in de maand op woensdagmiddag een sportieve activiteit organiseren in de vorm van een wedstrijd voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8.

Het voorstel van de Doornveldschool bleek eigenlijk al te bestaan in de vorm van het speel- en beweegplein. Terwijl er ook vergevorderde plannen zijn en naar verluid geld is om het belevingspad op te knappen.  De totale vergadering duurde ruim anderhalf uur. Deze is hier in zijn geheel na te luisteren en te kijken.

De namen van de kinderaadsleden waren allemaal vantevoren in het nieuwe video-systeem gezet. Ismay Hulst viel in voor een klasgenoot, vandaar dat haar naam er nog niet in stond.

Even voor 15.00 uur werd de vergadering geschorst en gingen alle ‘fracties’ samen met hun groep overleggen welk voorstel het allerbeste voorstel was. De afspraken daarbij waren: je mag niet stemmen op je eigen voorstel; en het voorstel met de meeste stemmen wordt uitgevoerd.

Lees ook: