Vrijwillige Thuiszorg Staphorst: `Word ook zorgvrijwilliger!`

Foto: Gemeente Staphorst

Om mantelzorgers te ondersteunen daar waar de omgeving niet van dienst kan zijn, kan Steunpunt mantelzorg Staphorst zorgvrijwilligers inzetten.

Soms is het lastig om de zorg uit handen te geven. Zeker als u als mantelzorger al jaren voor iemand zorgt en die u ook als geen ander kent. Daardoor kan het gevoel ontstaan onvervangbaar te zijn. Maar soms moeten mantelzorgtaken even overdragen worden aan een ander.

Vrijwillige Thuiszorg is hulp van een vaste vrijwilliger aan iemand met een handícap, chronische ziekte, dementie of een andere beperking. Het doel ervan is betrokkenen extra mogelijkheden te bieden om mee te doen in de samenleving zoals zij dat graag willen. Aan de hand van de hulpvraag van de cliënt of mantelzorger wordt bekeken of er een vrijwilliger te vinden is die deze hulp wil en kan bieden.

De vrijwilliger wordt ingezet om andere activiteiten te ondernemen met de hulpvrager, activiteiten waar de mantelzor¬ger mogelijk niet aan toe komt. Vrijwillige Thuiszorg Staphorst wil nauw gaan samenwerken met zorgvrijwilligers van andere organisaties.

Hulp van een zorgvrijwilliger

Een zorgvrijwilliger kan de mantelzorger ondersteunen, om te voorkomen dat deze overbelast raakt. Het houdt in dat een vrijwilliger gedurende een afgesproken tijd de zorgtaken overneemt. Zodat de mantelzorger even op adem kan komen, de batterij opladen om de zorgtaak daarna weer beter aan te kunnen.

Dit tijdelijk overnemen van de taken van de mantelzorger kan eenmalig zijn, maar ook op regelmatig terugkerende basis en kan variëren van enkele uren per week tot een dag. Zorgvrijwilligers doen hun werk belangeloos en onbetaald, omdat ze er zelf voor kiezen.

Vormen van vrijwilligerszorg

Vrijwilligerszorg kent verschillende vormen: van lichte ondersteuning tot intensieve ondersteuning van mensen met een beperking, ziekte of psychische aandoening. In alle gevallen staat het geven van persoonlijke aandacht centraal. Een vrijwilliger van Vrijwillige Thuiszorg Staphorst zorgt ervoor dat mantelzorgers net dat beetje extra krijgen dat zij zo nodig hebben. Zij zijn van onschatbare waarde voor een ander.

Het inzetten van een zorgvrijwilligers is een vorm van respijtzorg. De vrijwilliger neemt een aantal taken tijdelijk over van de mantelzorger, waardoor deze ontlast wordt. De inzet kan incidenteel of structureel zijn. Ook een vorm van respijtzorg is de zorgvrager deel te laten nemen aan voorzieningen buitenshuis bijvoorbeeld dagopvang of tijdelijk op te nemen in een logeerhuis of time-outvoorziening.

Ook zorgvrijwilliger worden?

Als u zorgvrijwilliger wilt worden, kunt u zich aanmelden bij de coördinator Vrijwillige Thuiszorg Staphorst. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een selectiegesprek. Aan de hand van bepaalde criteria wordt beoordeeld of u bij de organisatie en cliënten past. Daarna kunt u deelnemen aan specifieke trainingen waarin de aspecten van het zorgvrijwilliger zijn aan bod komen.

Gedurende de vrijwillige inzet wordt u begeleid door de coördinator middels evaluatiegesprekken. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Eultie Mulder, coördinator Vrijwillige Thuiszorg Staphorst, telefoon 06-13075758 of per mail: [email protected].

Lees ook: