Opening Staphorstdagen 2017 en expositie 150 jaar station

Vanmorgen zijn de Staphorstdagen officiëel geopend. In de kelder van het Koetshuus zaten de betrokken vrijwilligers met koffie en een plak krentewegge met boter in de hand te luisteren naar elkaar en enkele toespraakjes. Meteen daarna werd de expositie 150 jaar spoorlijn geopend.

Gastheer was Henk Koobs, voorzitter van de Historische Vereniging. Burgemeester Segers als speciale gast en ook Bé Veen, voorzitter van de Stichting Staphorst, organisator van de Staphorstdagen. Door het wegtrekken van een groen gordijn werd een grote foto van Station Staphorst op de toegangsdeur zichtbaar. Een expositie die voor iedereen interessant is, ook al ben je geen spoorwegfanaat.

Op 1 oktober 1867 is de spoorlijn Zwolle – Meppel in gebruik genomen. De stationsgebouwen in Staphorst en Rouveen aan de Dedemsvaart (station Dedemsvaart) waren toen gereed en werden vanaf die datum gebruikt. Logisch dat de Historische Vereniging Staphorst 150 jaar later even stilstaat bij dit historische moment. Een werkgroep heeft zich met de spoorlijn bezig gehouden.

De meeste aandacht is besteed aan het station midden in het dorp. Er is een prachtige maquette gemaakt van de omgeving van het station met als hoogtepunt het station zelf. Maar ook de huizen langs de Ooster- en Westerparallelweg zijn heel mooi nagebouwd aan de hand van foto’s uit het archief van de vereniging; het geheel is aangekleed met prachtige bomenrijen.

De maquette gaat niet uit van één jaartal maar geeft de situatie weer tussen 1930 en 1950. Er zijn kadastrale ondergronden gebruikt om alles goed ten opzichte van elkaar te positioneren. De organisatie wil zonder iemand te kort te doen, wel zeggen dat Annekie en Wim een topprestatie geleverd hebben met het maken van huisjes en station en de aanleg van de spoorbaan met een trein die echt rijdt. Een plaatje om te zien. Ook de Koobsies, die in het stationsgebouw zijn opgegroeid, zijn bij het project betrokken.

De expositie wordt ondersteund door tientallen foto’s van spoorlijn en stationsomgeving. Bij de foto van de boerderij of woning zijn er vaak ook foto’s van de bewoners te zien. Daarnaast zijn er diverse voorwerpen te zien die te maken hebben met de spoorlijn. Bijvoorbeeld een kaart van het spoorwegennet in 1868.

Een dienstregeling van datzelfde jaar (1868) waarin ook de stations Dedemsvaart en Staphorst zijn opgenomen. In latere jaren stopten per dag meer treinen op station Dedemsvaart dan op station Staphorst. Je kunt even een stukje bovenleiding vasthouden of, voor de krachtpatsers, een stuk rail.

Op de bovenverdieping draait permanent een film van een klein kwartiertje met oude beelden van het station met omgeving. Maar ook heel bijzonder: een jonge film toont de beelden die de machinist ziet als hij door Staphorst rijdt, van Reest tot Dedemsvaart. Je raast langs het industrieterrein de Baarge en ziet alle overwegen aan je voorbij schieten.

In 1935 is het station voor personenvervoer gesloten, het station Dedemsvaart in 1938. Tussen 1930 en 1940 zijn er in Nederland circa 300 stations gesloten omdat de bus en auto het vervoer overgenomen hebben. De stations hebben tot eind zestiger jaren nog een rol vervuld in het goederenvervoer. In 1970 is het stationsgebouw in Staphorst gesloopt. In 1952 was het in de oorlog beschadigde stationsgebouw van Dedemsvaart-Spoor al gesloopt.

Lees ook: