Omgevingsvisie gemeente krijgt vorm dankzij inwoners

Bewonersavond over nieuwe omgevingsvisie voor Rouveen
Foto: Burgemeester Segers

De gemeente Staphorst werkt momenteel aan een omgevingsvisie. Dit is een visie van de gemeente op de toekomst van de leefomgeving. Door middel van dialoogavonden en een enquête is aan inwoners gevraagd mee te denken.

Inmiddels zijn ze een stap verder en horen ze graag wat u van alle ideeën vindt. Er is in grote getale meegedacht tijdens een drietal interactieve bijeenkomsten en online via een enquête.

Nieuwe dialoogavonden

In de eerste weken van mei organiseert de gemeente nogmaals dialoogavonden. De inbreng uit de eerste serie dialoogavonden en enquête is verwerkt en daarmee is een raamwerk opgezet. Dit raamwerk, dat bestaat uit de visie van de gemeente op de belangrijke onderwerpen en een kaart met een gebiedsindeling, is een eerste aanzet voor de omgevingsvisie. Dit raamwerk willen ze in mei graag voorleggen om te zien of men zich herkent in die vertaling van hun mening.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat onder andere over onderwerpen als bereikbaarheid, groenvoorzieningen, woongelegenheid, bedrijvigheid en duurzaamheid. Maar zeker ook sociale aspecten als omzien naar elkaar, ontmoeting, onderwijs, zorg en welzijn. De rol die de gemeente inneemt bij de inrichting van de (fysieke) leefomgeving, willen ze daarbij ook tegen het licht houden: ‘Wat laten we los en waarin hebben we een duidelijke rol?’

Dialoogavonden

Op 13 februari en 21 februari vonden in Staphorst en Rouveen dialoogavonden plaats waar ongeveer 80 inwoners bij waren. De inwoners van IJhorst hebben op 16 februari 2017 een eigen avond georganiseerd om na te denken over de toekomst van hun dorp. Deze goedbezochte avond gaf ook veel bruikbare informatie voor de omgevingsvisie. Ook maatschappelijke organisaties en de agrarische sector hebben in een middag- en avondsessie op 20 februari hun inbreng geleverd.

Online enquête

De enquête stond in februari online. 197 inwoners hebben de moeite genomen de enquête in te vullen. Ze lieten daarin weten wat ze aantrekkelijk vinden aan de gemeente Staphorst, wat de verbeterpunten zijn en wat ze als eerste zouden aanpakken mochten ze de burgemeester zijn.

Lees ook:

Reacties