Oprichting Jongerenraad in de gemeente Staphorst

Foto: Provincie Overijssel

De gemeente Staphorst heeft het voornemen om een Jongerenraad Staphorst op te richten. Jongeren tussen de 16 en 25 jaar uit de gemeente kunnen zich aanmelden.

Waarom een Jongerenraad
Er wordt veel beleid gemaakt over en voor jongeren. Denk aan alcoholpreventie, ketenbeleid, jeugdwet. Het is belangrijk dit beleid ook samen met jongeren te maken. Met inspraak van jongeren krijg je beleid dat beter is afgestemd op jongeren. Hoofddoel van de Jongerenraad is daarom ook een brug te zijn tussen de gemeente(raad) en de jongeren. Daarnaast is het een taak van de Jongerenraad om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij en te enthousiasmeren voor het gemeentelijke beleid.

Verhouding met Gemeenteraad
Een Jongerenraad kan een goede opstap zijn naar een verdere politieke carrière. Jongeren komen zo in aanraking met de politiek, ze merken dat ze daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. De gemeenteraad verwacht dat ze goede en bruikbare adviezen krijgt van de Jongerenraad. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de samenleving neergelegd en als raad wordt er meer gebruik gemaakt van de kennis die er in de samenleving zit, wat past in de veranderende samenleving.

Aanmelden Jongerenraad
Masha Konterman en Dané Kisteman, twee toekomstig leden van de Jongerenraad zijn door Herriët Brinkman (CDA-raadslid) gevraagd en zijn enthousiast om zitting te nemen in de Jongerenraad. Zij zullen deel gaan uitmaken van de projectgroep. Deze projectgroep – bestaande uit een afgevaardigde van iedere fractie en twee jongeren – zet zich in om de volledige Jongerenraad samen te stellen bestaande uit ongeveer 10 personen. Wanneer de Jongerenraad is samengesteld en het plan van aanpak klaar is, kan de Jongerenraad van start. Het plan is om in januari 2016 vol van start te gaan met de Jongerenraad. Aanmelden voor de Jongerenraad kan via [email protected]

Jongerenraad Overijssel
De Jongerenraad Overijssel is een initiatief van de provincie Overijssel en bestaat uit 15 leden uit heel Overijssel tussen de 15 en 20 jaar die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de provincie Overijssel en zich sterk maken voor het geluid van jongeren in Overijssel: http://www.facebook.com/JROverijssel

Lees ook:

Dossier:
article
1603
Oprichting Jongerenraad in de gemeente
De gemeente Staphorst heeft het voornemen om een Jongerenraad Staphorst op te richten. Jongeren tussen
https://staphorst.nieuws.nl/gemeente/1603/oprichting-jongerenraad-in-de-gemeente-staphorst/
2015-05-13T11:52:29+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/04/Jongerenraad-Overijssel1-e1428928043218.jpg
jongeren, politiek
Gemeente