WOZ-waarde woningen wordt per 1 oktober openbaar

Ontvangst plaquette bij Basisregistratie Grootschalige Topografie
Foto: Gemeente Staphorst

Per 1 oktober is bij wet geregeld dat de WOZ-waarde van woningen openbaar is. De gemeente Staphorst is als 56e gemeente aangesloten op de WOZ-viewer van het Kadaster.

Iedereen kan vanaf 1 oktober 2016 met de online WOZ-viewer de WOZ-waarde van een huis opvragen en vergelijken met andere woningen. Dit werkt eenvoudig door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond, of een adres op te geven.

Om dit mogelijk te maken diende de bronhouder van de WOZ, de gemeente, aangesloten te zijn op de Landelijke Voorziening van het kadaster. Het gaat vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden. Daarnaast wordt alleen de WOZ-waarde openbaar en niet het taxatieverslag.

De gemeente Staphorst heeft een groot aantal werkzaamheden verricht, voordat de aansluiting kon worden gerealiseerd. Zo zijn alle gegevens vanaf 2009 volledig en consistent gemaakt. Daarnaast is er veel afgestemd met de Waarderingskamer, het Kadaster en de softwareleverancier.

Wethouder De Jong: ‘Er zijn veel inspanningen verricht met als resultaat een goede ontsluiting van de informatie. Voor de transparantie van de overheid is het goed dat de WOZ-waarde op een eenvoudige manier te raadplegen is.’

Een transparante WOZ-waarde draagt naar verwachting bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde, aldus de Waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Lees ook: