Herinrichting Gemeenteweg in centrum van start gegaan

Foto: Gemeente Staphorst

Op maandag 23 maart 2015 is aannemingsbedrijf NTP Infra bv gestart met de herinrichting van de Gemeenteweg tussen de rotonde en het spoor.

Het plan is om dit gedeelte van de Gemeenteweg op een vergelijkbare wijze in te richten als het gedeelte tussen de Stovonde en rotonde. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd: er wordt begonnen aan de kant van de rotonde in werkvakken van 50 meter lengte. Het werkvak schuift daarmee steeds een stukje op richting het spoor.

Omdat de Gemeenteweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer, worden omleidingsroutes ingesteld. Voetgangers en fietsers kunnen altijd het werkvak passeren. De verwachting is dat de werkzaamheden medio juni kunnen worden afgerond.

Herinrichtingsplan

Het plan is om dit gedeelte van de Gemeenteweg op een vergelijkbare wijze in te richten als het gedeelte tussen de Stovonde en rotonde. Het herinrichtingsplan bestaat in hoofdlijn uit:

  • De aanleg van een nieuwe rijbaanindeling bestaande uit een rijbaan met aan beide zijden rode suggestiestroken en voetpaden/parkeerplaatsen.
  • Het vervangen van de bestaande openbare verlichting.
  • Het vervangen van het bestaande riool in de weg.
  • De aanleg van een apart rioolstelsel om het regenwater dat valt op de verhardingen te verzamelen, te bergen en af te zetten in de bodem.
  • Het instellen van een parkeerverbod langs de zuidzijde van de weg om de doorstroming van het verkeer optimaal te houden.

Communicatie

Het conceptontwerp is op maandagavond 10 maart 2014 tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de aanwonenden en overige belanghebbenden. Tijdens deze avond zijn door de belangstellenden aan de hand van een inspraakformulier aandachtspunten en wensen ingediend. Deze reacties zijn beoordeeld (pdf, 41,3 kb) en het ontwerp is op verschillende punten aangepast.

Het definitieve ontwerp (pdf, 588 kb) heeft vanaf woensdag 9 april tot en met 23 april 2014 nog eenmaal ter inzage gelegen op het gemeentehuis bij de publieksbalie fysieke leefomgeving.

Uitvoering

Op maandag 23 maart 2015 is aannemingsbedrijf NTP Infra bv gestart met de uitvoering van het werk. De bedoeling is om dit gefaseerd te doen. Er wordt begonnen aan de kant van de rotonde in werkvakken van 50 meter lengte. Het werkvak schuift daarmee steeds een stukje op richting het spoor. Na het aanleggen van de riolering wordt een fundering aangelegd, waardoor de aanliggende percelen weer bereikbaar zijn voor al het verkeer. Na het aanbrengen van het riool en fundering in zijn geheel, wordt de bestratingsmachine nabij de rotonde opgezet en kan de nieuwe bestrating worden aangebracht.
Omdat de Gemeenteweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer, worden omleidingen ingesteld. Voetgangers en fietsers kunnen altijd het werkvak passeren.
De verwachting is dat de werkzaamheden medio juni kunnen worden afgerond. Heeft u vragen over de uitvoering van het werk dan kunt u contact opnemen met de heer G. Dijk, uitvoerder van NTP. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 53 42 89 01.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ronald Voerman, projectleider van de afdeling Ontwikkeling & Beheer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0522) 46 75 41 of per email via [email protected].