Verkoopdag Stéphanos: liters diesel voor ambulance Malawi

Foto: Stichting Stéphanos

Op D.V. zaterdag 19 november a.s. hoopt de werkgroep Stéphanos Staphorst e.o. voor de 16 e keer haar jaarlijkse verkoopdag te houden van 10.00 tot 15.30 uur, dit jaar in het (voormalige) bedrijfspand van Mubo metaal aan de Industrieweg 41 in Staphorst.

De avond voor de verkoping kunnen weer eigen bakartikelen (zoals cakes, koeken, nieuwjaarskoeken, etc.) worden ingebracht vanaf 19.00 uur op bovengenoemde locatie.

Ook voor de jeugd zijn er weer diverse activiteiten, o.a. knutseltafels waar diverse leuke dingen gemaakt kunnen worden. Verder zullen diverse standhouders een breed programma aan artikelen ter verkoping aanbieden, o.a. kleding, broodjes gezond, poffertjes, pannenkoekenmix, snoep, oliebollen, bloemen, fruit, worst, vlees, aardappelen, kaas, schoonmaakartikelen, boeken en cd’s, speelgoed, houten artikelen, etc., etc. Ook kan er kennis gemaakt worden met de brandweer die met een brandweerauto aanwezig zal zijn. Er is alle gelegenheid om tussen de middag te blijven eten.

Project 2016 Geef een liter diesel voor de ambulance in Malawi

Zo’n 15% van alle kinderen is HIV besmet. Deze ziekte is onder controle te houden, mits het kind iedere dag zijn/haar medicijnen slikt en maandelijks voor een controle naar een gespecialiseerd centrum gaat. Hiervoor is vervoer nodig en dus uiteraard brandstof. Daarnaast worden er regelmatig zieken vervoerd uit de omgeving naar een ziekenhuis. Dit heeft al vele levens gered. 1 liter is € 1,30. Op symbolische wijze zal op de verkoopdag aandacht geschonken worden aan dit project om zo de benodigde financiële middelen hiervoor binnen te halen.

Malawi en Zambia

Malawi is een erg arm land (één van de vijf armste landen ter wereld), waar veel problemen zijn zoals hongersnoden en ziektes. Zambia staat er wat beter voor, maar ook Zambia is een erg arm land. Een van de grootste problemen in Malawi en Zambia is het grote aantal weeskinderen, in elk land meer dan 1.000.000! Veel van deze kinderen hebben hun ouder(s) verloren aan HIV / AIDS en zijn zelf ook besmet. Zij staan er nu alleen voor, ze hebben niemand die voor hen kan of wil zorgen.

Stichting Stéphanos

Stéphanos is een reformatorische stichting en geeft diaconale hulp, waarbij het uitgangspunt de hulp aan weeskinderen is. Om hen goed en blijvend te kunnen helpen is het echter belangrijk dat niet alleen zij, maar ook hun hele omgeving geholpen wordt. Daarom zijn onze activiteiten ingericht op de dorpscultuur. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd de verkoping te bezoeken. De organisatie hoopt op een grote opkomst zoals vorige jaren, met een goede opbrengst.

Lees ook: