Studiebijeenkomst over Vroege Kerk met Bart-Jan Spruyt

Foto: Youtube

In de komende maanden is serie studiebijeenkomsten gepland waarin dr. Bart-Jan Spruyt met de bezoekers hoopt na te denken over een aantal onderwerpen uit de historie en traditie van de christelijke kerk. Deze worden gehouden in De Leerkamer aan de Kerklaan 6 in Staphorst. Er is ook mee te luisteren (audio). De aanvang is 19.30 uur. De uitnodiging geldt voor iedereen, niet alleen voor onderwijsgevenden.

De toerusting- en vormingsavonden worden georganiseerd door een comité namens de vijf scholen met de Bijbel te Staphorst. “Het is wat ons betreft belangrijk om de tijd te leren duiden door de historie en de traditie van de christelijke kerk te kennen en van daaruit lessen te trekken naar het heden. We hopen op waardevolle en gezegende avonden!”. In de eerste serie van  ‘Fundamenteel toegerust’ (Efeze 2:20) staan de volgende onderwerpen centraal:

  1. De vroege kerk: de briefwisseling tussen Plinius en Trajanus, de brief aan Diognetus op 1 april 2022
  2. De vroege kerk: Paulus en Plato op 22 april 2022 (afwijkende locatie: Dienstgebouw HHK Staphorst, Kerklaan 1)
  3. De vroege kerk: Irenaeus over kerkelijke eenheid op 13 mei 2022
  4. De vroege kerk: Augustinus over verlangen en onderwijs op 3 juni 2022
  5. Middeleeuwen: in en buiten de kathedraal (christelijke omgang met andersdenkenden) op 17 juni 2022
  6. Middeleeuwen/Nieuwe Tijd: het schilderij ‘de twee ambassadeurs’ van Hans Holbein datum onbekend.

We leven in tijden waarin de christelijke kerk steeds verder gemarginaliseerd raakt en op steeds minder begrip en welwillendheid in de samenleving kan rekenen. Bezinning is daarom van groot belang. Wat is er precies aan de hand? Hoe zijn we in deze situatie verzeild geraakt? Wat moet onze houding zijn? Naast bezinning is vooral verdieping nodig: vorming en toerusting. Eenvoudig gezegd: wat geloven wij, wat vinden wij, en waarom geloven en vinden wij dat?

Om die vorming en toerusting op gang te brengen, buigen we ons in zes bijeenkomsten over enkele fundamentele teksten uit onze eigen traditie. Die gaan we zorgvuldig met elkaar lezen en bespreken: ze houden ons als het ware een spiegel voor en het beeld dat we daarin van onszelf zien, kan een oproep betekenen om anders te denken, dieper door te denken, anders te gaan leven. We bestuderen bronnen om ons te vormen en ons zo toe te rusten tot een weerbare houding in het huidige tijdsgewricht.”.

Lees ook: Afsluiting Reformatieherdenking in De Levensbron

Cookieinstellingen