Stemmingsavond plannen `Levensboomlocatie` in Rouveen

Foto: Gemeente Staphorst

Vanavond (21 januari 2019) om 19:00 uur dienen inwoners van de gemeente (die willen stemmen) zich te melden in de kantine van SC Rouveen aan de Korte Kerkweg 22. Er wordt gestemd over de volgende plannen:

  1. Wonen aan de Levensboom: een combinatie van starterswoningen en doorstroomwoningen met daarbij een hofje dat gebruikt kan worden voor activiteiten.
  2. Vooruit wonen in de 21 e eeuw: koop- en sociale woningen. Winst door het delen van gereedschap, apparaten en een speelplek en gezamenlijke autonomie om het hele terrein in te richten.
  3. Rouveen voor iedereen: het creëren van een thuis voor kinderen die het zelf niet redden. Een veilige woonvorm waar ze zich beschermd zullen voelen. Daarnaast komen er zorgappartementen voor ouderen met een 24-uurszorg en driekamerappartementen voor starters.
  4. Wonen in het groen: bescheiden patiowoningen die levensloopbestendig zijn en dus voor iedereen geschikt. Duurzaam gebouwd met oog op groenvoorzieningen.

https://twitter.com/VersBestuur/status/1087455397479399429

Het stemmen gebeurt in twee rondes. Voorafgaand aan de eerste stemronde pitchen de vier initiatiefnemers hun plan, vervolgens wordt er gestemd. Dan blijven er twee plannen over, waarna inwoners hun stem kunnen uitbrengen op één van deze twee plannen. Vervolgens komt er een winnaar uit de bus. De regels zijn simpel: ben je 18 jaar of ouder én woon je in de gemeente Staphorst? Dan mag je op 21 januari je stem uitbrengen. Het winnende plan wordt daadwerkelijk uitgevoerd en dat is uniek in Nederland.

Nadat de winnaar is aangewezen is deze initiatiefnemer aan zet: om het winnende plan verder uit te werken en te realiseren. Binnen twee jaar na de overdracht van het plangebied moet het plangebied volledig zijn ingevuld met het winnende plan. “Vervolgens gaan we middels een evaluatie bekijken of het experiment succesvol is geweest. Voor ons is dit echt een leerproces” voegt Segers toe. De ogen van Den Haag zijn ook op de gemeente gericht: hoogstwaarschijnlijk komt een adviseur van minister Kajsa Ollongren naar Rouveen om het experiment met eigen ogen te zien.

De gemeenteraad van Staphorst doet hiermee een raadsexperiment waarbij inwoners de kans krijgen de nieuwe bestemming van het terrein van de voormalige basisschool De Levensboom in Rouveen te bepalen. Doorgaans is het de gemeenteraad zelf die vaststelt wat er met een gebied gebeurt.  Maar in de gemeente Staphorst besloot de raad om de creativiteit en expertise van burgers in beweging te zetten door iedereen de kans te geven een plan in te dienen. Hieraan werd gretig gehoor gegeven: in november 2018 lagen er 34 ideeën op tafel.

Tijdens de eerste informatieavond, waarbij indieners hun ideeën konden presenteren, werden er veertien ideeën gepresenteerd. Inmiddels is het januari en zijn er vier uitgewerkte ideeën ingediend voor de stemronden. “Een ontzettend mooi proces waarbij sommige ideeën niet omgezet werden in realiseerbare plannen maar waarbij we ook zagen dat initiatiefnemers met verschillende plannen elkaar vonden en hun krachten gingen bundelen” vertelt Theo Segers, burgemeester van de gemeente Staphorst.

Lees ook: Leerlingen van nieuwe leveren beste idee voor oude locatie

https://twitter.com/VersBestuur/status/1087411966266802176

https://twitter.com/VersBestuur/status/1087435549789638659