Regio-avond Een Handreiking over psychische problemen

Foto: CC0 via Een Handreiking

Op D.V. donderdag 17 juni 2021 vanaf 20:00 uur houdt Vereniging Een Handreiking een online avond. Deze wordt uitgezonden vanuit de HHG Hasselt-Rouveen-Zwolle in woord (audio) en beeld (video). Het bestuur van regio Noord nodigt alle belangstellenden van harte uit.

De spreker is drs. A.W. de Vries. Hij werkt als psycholoog op reformatorische basisscholen en een reformatorische school voor voortgezet onderwijs in de regio Staphorst. In zijn lezing hoopt hij in te gaan op verschillende soorten psychische problemen die er kunnen zijn. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst en depressie. Hij zal ook ingaan op wat dat betekent voor de omgeving, zoals ouders, gezin en school. Daarnaast wil de spreker aandacht geven aan problemen die kinderen en jongeren ervaren door bijzondere situaties in het gezin, zoals psychische problemen bij ouders of andere kinderen in het gezin en dingen als rouw en echtscheiding.

De heer de Vries stelt het op prijs als er van tevoren vragen naar hem worden gemaild, zodat hij deze in zijn lezing mee kan nemen. Dat kan via het mailadres [email protected]. Tijdens de lezing is het ook mogelijk om vragen te stellen. Omdat ook het organiseren van een online-avond de nodige kosten met zich meebrengt, kunt u Vereniging Een Handreiking steunen door een gift over te maken op rekeningnummer NL 52 RABO 0331 5295 99 of door te doneren via de website. oor verdere informatie of vragen over deze avond kunt u mailen naar [email protected] of telefonisch contact opnemen met de heer K. Slager: 06-29147509.

Lees ook: Regio-avond vereniging `Een Handreiking` over depressiviteit