Presentatie ecoloog Mark Zekhuis over otters in Nederland

Foto: Youtube - RTV Oost

Op maandagavond 2 december 2019 om 20.00 uur houdt Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” een bijeenkomst bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

Mark Zekhuis is uitgenodigd. Hij zal een presentatie geven over de otter in Nederland. De ecologie van het dier krijgt veel aandacht, daarnaast ook de bedreigingen, verspreiding, en mogelijkheden om dit bijzondere dier te helpen. Het gaat goed met de otter in Nederland, en rond Staphorst leven meerdere dieren, maar sterfte door het verkeer is erg nadelig. Mark Zekhuis is ecoloog bij Landschap Overijssel en was jaren regio coördinator voor de otter monitoring door een twintigtal vrijwilligers.

De werkzaamheden van een ecoloog bestaan over het algemeen uit het monitoren van en onderzoek doen naar populaties, levensgemeenschappen, ecosystemen en biosfeer. Verder het uitvoeren van natuurtoetsen en beoordelen van ecologische effecten van bepaalde activiteiten op de omgeving.

Lees ook: Joop Verburg vertelt over `Vlinderommetje` Zuidwolde