Plannen waterbeheer Spoortippe en Punthorst te bekijken

Foto: WDO Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseert op dinsdag 12 juni een inloopbijeenkomst over plannen voor een duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 – 20.30 uur in zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171 in Staphorst.

De plannen voorzien in de aanpassing van een aantal watergangen in de gebieden Spoortippe en Punthorst. Ook het realiseren van ruimte voor berging van water langs de Beentjesgraven maakt hier deel van uit. Er wordt onderzocht of de aanleg van deze waterberging kan worden gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen.

Het waterschap streeft naar duurzame watersystemen voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat ze water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Hierdoor vermindert wateroverlast of verdroging.

Daarnaast werken zij aan de opwekking van duurzame energie om in het eigen energieverbruik te kunnen voorzien. Een manier die hieraan kan bijdragen is door waterbergingsgebieden te combineren met de plaatsing van zonnepanelen.

Het waterschap werkt aan deze watermaatregelen zoals afgesproken in het vastgestelde Landinrichtingsplan Staphorst. Klik hier voor meer informatie of bekijk de eerste nieuwsbrief van juni 2018.

Lees ook:

article
30793
Waterschap Drents Overijsselse Delta organiseert op dinsdag 12 juni een inloopbijeenkomst over plannen voor een
https://staphorst.nieuws.nl/evenementen/plannen-waterbeheer-spoortippe-en-punthorst-bekijken/
2018-06-11T14:29:15+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2018/06/11142742/basmeelker-18.jpg