Plan herinrichting Vledders en Leijerhooilanden krijgt vorm

Foto: WDODelta

Op dinsdag 14 mei tussen 16.00 en 20.00 uur is er een tweede inloopbijeenkomst in Café ’t Vosje, Heerenweg 36 in IJhorst. Deze tweede inloopbijeenkomst is om bij de planvorming zoveel mogelijk rekening te houden met de inbreng van bewoners en anderen. Landschap Overijssel is beheerder van ‘Vledders en Leijerhooilanden’, een natuurgebied bij IJhorst, tussen de Heerenweg, Schotsweg en Burgemeester Van Wijngaardenstraat. Het plan is om hier de natuur uit oude tijden terug te brengen.

Sinds de inloopbijeenkomst van april 2018 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpplan. Dit gebeurde mede op basis van reacties van bewoners en andere betrokkenen en individuele gesprekken die wij hebben gevoerd. Belangrijkste wijziging is het verplaatsen van het beoogde informatiepunt van de Poeleweg naar de Burg. van Wijngaardenstraat. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd om de afwatering vanaf het gebied Mesu te optimaliseren.

Onderdeel van het project is de vervanging van het gemaal Vledders. Dit gemaal dateert uit de zestiger jaren en is aan het einde van zijn levensduur. Er is in het ontwerpproces gekeken naar alternatieven zoals het toepassen van een kleiner gemaal of geen gemaal. Maar in overleg met specialisten en omwonenden is besloten het bestaande gemaal te vervangen door een nieuw gemaal.

Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van plan om het gebied Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken en hier het waterbeheer te verbeteren: “Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien”. In het voorjaar van 2018 heeft gemeente Staphorst in samenwerking met Landschap Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta een ervenproject opgestart.

Omwonenden van het natuurgebied hebben de mogelijkheid gekregen om hun erf op het prachtige landschap aan te sluiten, bijvoorbeeld door het planten van streekeigen boom- en struiksoorten en inheems zaaigoed van wilde bloemenmengsels. Ook kon men advies krijgen over het opvangen van regenwater op het erf. De gemeente subsidieerde 50% van het plantmateriaal. Op 29 november 2018 kregen de deelnemers het plantmateriaal geleverd en kon men aan de slag met de verfraaiing van het erf.

Lees ook: Recordaantal broedende zwarte sterns langs Zwarte Water