Notariële actualiteiten door Ritsma bij Landmans Welvaart

Foto: Harm Brand

De eerste vergadering van het jaar 2017 van de vereniging “Landmans Welvaart” wordt gehouden op D.V. Dinsdag 10 januari 2017 om 20.00 uur in de Willem de Zwijgerschool,  Bergerslag 22 te Staphorst. Iedereen van harte welkom.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Presentatie door de notaris mr. E. Ritsma: `Notariële actualiteiten`
  – Wettelijke herverkaveling, onverdeeldheden (boedels) en overdrachtsbelasting
  – Het belang van een goed testament.
  – Levenstestament / volmacht.
  kleine veranderingen in wet- en regelgeving kunnen grote gevolgen hebben.
  Pauze met koffie of thee zoals altijd gratis
 5. Nabespreking gehouden presentatie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Volgende vergaderingen van `Landmans Welvaart` zijn op D.V. donderdag 16 februari 2017 en dinsdag 14 maart 2017

Lees ook:

 

 

article
19015
De eerste vergadering van het jaar 2017 van de vereniging “Landmans Welvaart” wordt gehouden op D.V.
https://staphorst.nieuws.nl/evenementen/notariele-actualiteiten-ritsma-landmans-welvaart/
2017-01-09T11:18:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/315/2015/11/14163213/DSCF1336.jpg