Media-avond voor ouders kinderen groep 8 en klas 1 en 2

Foto: Handreiking voor het gezin

Thema-avond ‘mediagebruik’ op 8 april 2020 voor ouders van groep 8 leerlingen en ouders brugklasleerlingen (klas 1 en 2) regio Staphorst in de Pieter Zandt scholengemeenschap in samenwerking met het platform ‘een handreiking voor het gezin’. (www.eenhandreikingvoorhetgezin.nl).

Het doel is om een praktische handreiking geven aan ouders om een bewust en verantwoord mediagebruik in het gezin te stimuleren. Met oog voor het feit dat elk gezin en kind uniek is, zullen ouders met betrekking tot mediagebruik, waaronder smartphone en apps, zelf keuzes moeten maken. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe we in deze tijd van beeldcultuur de woordgerichtheid kunnen bevorderen. De doelgroep zijn de ouders van aanstaande brugklasleerlingen en de ouders van de leerlingen in de huidige eerste en tweede klassen.

  • 19.30 – 19.45 uur Inloop
  • 19.45 – 20.10 uur Welkom door dhr. A. Wichers, lid van het college van bestuur. Opening en introductie van het thema, toegespitst op woordcultuur, door dhr. E. Spaan, locatiemanager van de vestiging te Staphorst.
  • 20.10 – 20.45 uur De weg naar een keuze, de keuzemogelijkheden en de invulling van een keuze, verzorgd door dhr. B.J. Pleijsier van het platform ‘een handreiking voor het gezin’.
  • 20.45 – 21.00 uur Pauze
  • 21.00 – 21.45 uur Bespreking in groepen. Met behulp van vragen/stellingen wordt aan de bespreking richting gegeven. Er kan schriftelijk nog een ‘prangende vraag’ gesteld worden.
  • 21.45 – 21.50 uur Korte plenaire beantwoording van de ingediende vragen.
  • 21.50 – 22.00 uur Sluiting door ds. H.J. van Marle, predikant Hersteld Hervormde gemeente te Staphorst.

Zie ook: Uitnodiging thema-avond mediagebruik