Lintjesregen 2020 op vrijdag 24 april in aangepaste vorm

Foto: RVD / Nationaal archief

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 bekendgemaakt dat er tot 1 juni 2020 geen bijeenkomsten en evenementen kunnen plaatsvinden. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten dat de geplande ‘Algemene Gelegenheid’ op 24 april 2020 toch doorgaat, zij het op een aangepaste wijze.

De burgemeesters in het land zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met de om en nabij 3000 te decoreren burgers om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen de gouverneurs en gezaghebbers contact opnemen met de gedecoreerden. In de middag volgt de publicatie van een speciale editie van de Staatscourant met daarin de namen van alle gedecoreerden.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus. De Kanselarij der Nederlandse Orden beoogt hiermee dat diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving toch worden gewaardeerd, ook al kan de daadwerkelijke uitreiking niet op 24 april plaatsvinden.

Doorgaans worden mensen met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt, om daar hun onderscheiding te ontvangen. Of komen burgemeesters op bezoek om mensen met het lintje te verrassen. Vrienden of familie houden de gelukkigen dit jaar met een smoesje in de buurt van een telefoon, zodat hun burgemeester het mooie nieuws op afstand kan vertellen. Dat mag bijvoorbeeld ook met een videoboodschap. Jaarlijks ontvangt de Kanselarij 6000 voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen.

Lees ook: Lintjesdragers met aanhang bijeen in het gemeentehuis