Inzameling landbouwplastic en balenfolie door jagers

Foto: Joop Alssema

Op vrijdag 24 mei 2019 van 13:30 tot 17:30 uur en zaterdag 25 mei 2019 van 9:00 tot 12:00 uur is er weer een inzamelingsactie voor landbouwplastic en balenfolie op het terrein van Loonbedrijf Timmerman aan d’ Olde Dijk 2 in Staphorst.

Deze inzameling wordt georganiseerd door de gezamenlijke twee jachtcommissies van Staphorst en de beheerder van het jachtgebied ten oosten van de Berkenstouwe-Buitenstouwe. Deze is in samenwerking met Talen Recycling. De voorwaarden zijn als volgt:

Het aan te leveren landbouwplastic, plastic zakken en balenfolie moet droog, schoon en in handzame bundels worden aangeleverd. Er moet een handtekening gezet zijn ten gunste van tenminste een van de betrokken jachtcommissies of jachtbeheerder.

Controlerend zal er medewerking zijn door de jagers die hiermee in een tegenprestatie hun waardering uiten voor het mogen bejagen van de gronden. Zo kunnen de agrariërs met de jachtbeheerders samen een bijdrage leveren aan een schoon Staphorster veld. Bel voor meer informatie met de heer K. Slager 06-29147509.

Lees ook: Jachtcommissies zamelen landbouwplastic en balenfolie in