Gift werkgroep hervormingsherdenking voor aanschuiftafel

Foto: via Welzijn Staphorst

Op dinsdagavond 24 april organiseert SWS voor de eerste keer dit jaar “de aanschuiftafel” in het dienstencentrum in Staphorst. Alle inwoners (niet alleen alleengaanden) van de gemeente Staphorst zijn van harte welkom vanaf 18.00 uur.

Er wordt een 3 gangen diner aangeboden inclusief een consumptie. De kosten zijn €5,= per persoon. U kunt zich tot 20 april opgeven via de website van SWS of telefonisch 0522-465143 Wilt u meer weten over het project dan kunt u ook contact opnemen met dit telefoonnummer.

In september 2017 organiseerde SWS de eerste aanschuiftafel in Staphorst. Het bleek een succesvolle activiteit. Ruim 40 mensen (van allerlei leeftijden) vonden de weg naar d’Olde Skoele. De deelnemers genoten van een heerlijk stamppotbuffet en daarnaast ook van elkaar. Er werd gevraagd om een vervolg. Een deelnemer verwoordde het: “Samen eten is gezelliger en lekkerder dan alleen!”

Dankzij de gift van € 1000 die door de werkgroep hervormingsherdenking werd geschonken is het mogelijk om dit jaar meerdere aanschuiftafels in Staphorst te organiseren. Deelnemers leggen zelf een klein bedrag in.
De werkgroep Hervormingsherdenking kon de mooie gift overhandigen vanwege de opbrengst van de collecte die gehouden werd in oktober 2017 tijdens de slotavond van de kerkentour in Staphorst.

De werkgroep heeft ervoor gekozen om het bedrag aan SWS te schenken omdat deze organisatie er is voor álle inwoners van de gemeente Staphorst, christelijk of niet christelijk. De stichting is erg blij met de gulle gift. ‘Het was al een mooie verrassing dat de collecte naar ons ging maar de opbrengst is zeker boven verwachting, daar zijn we erg dankbaar voor’.

Het uitbouwen van het project “de aanschuiftafel” waarbij elkaar ontmoeten en samen eten centraal staat, stond al even op het verlanglijstje van SWS. Er is in alle kernen van Staphorst al de mogelijkheid om regelmatig ’s middags samen te eten. Het ’s avonds organiseren van aanschuiftafels geeft inwoners van alle leeftijdscategorieën de mogelijkheid om mee te genieten.

Lees ook: